Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor opvang kind tot 30 juni 2022


   12 – 2022 -18-24 maart


Er werd de afgelopen week geen belangrijke sociaalrechtelijke wetgeving gepubliceerd.

Op de website van de RVA lazen wij wel dat de tijdelijke werkloosheid corona voor de opvang van een kind zal verlengd worden tot 30 juni 2022. 

De regeling bestaat sinds 1 oktober 2021 (zie
SoCompact 42-2020).

Ze geeft werknemers het recht van het werk afwezig te zijn wanneer hun minderjarig kind niet naar het kinderdagverblijf of naar school kan gaan omdat dat/die is gesloten om de verspreiding van het coronavirus te beperken, wanneer het kind afstandsonderwijs moet volgen of wanneer het kind in quarantaine moet.

Een gelijkaardig recht bestaat voor ouders van een gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd van het kind, wanneer dat kind niet naar de instelling voor de opvang van gehandicapte personen kan gaan omwille van coronamaatregelen. 

De werknemer heeft geen recht op loon tijdens zijn afwezigheid. Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid voor de opvang van zijn kind ontvangt de werknemer wel van de RVA: 
  • een uitkering die gelijk is aan 70 % van zijn gemiddelde begrensde loon (begrensd tot grensbedrag C, zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 3328), 
  • een supplement van 5,98 euro per dag. 
 
In de huidige stand van zaken is het recht op tijdelijke werkloosheid corona voor de opvang van een kind bepaald in een wet van 23 december 2021. De regeling geldt tot 31 maart 2022 maar kan bij koninklijk besluit verlengd worden en dat zal dus – volgens de communicatie van  RVA – effectief ook gebeuren. 
 
Ann Taghon. 
 
BRON:  
Website RVA, bericht van 16 maart 2022. 
Hoofdstuk 5 van de wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 12 januari 2022. 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.