Tijdelijke werkloosheid overmacht-corona voor opvang kind

                                                                                                                                                     42-2020-9 t.e.m.15 oktober

  

Sinds 30 september 2020 kunnen ouders geen corona-ouderschapsverlof meer nemen om de combinatie van werk en de opvang van hun kinderen tijdens de COVID-19 crisis draaglijker te maken. 

In de Kamer werd nu een andere regeling goedgekeurd die werkende ouders tegemoet wil komen door hun een recht op afwezigheid te geven in geval van sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten. 

De wet die de nieuwe regeling bevat, is nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, maar de publicatie wordt eerstdaags verwacht. De wet is al op 1 oktober 2020 in werking getreden en geldt – voorlopig – tot het einde van dit jaar. Een koninklijk besluit kan de regeling verlengen. 

De nieuwe regeling verschilt fundamenteel van het corona-ouderschapsverlof, dat ouders toeliet om met het akkoord van de werkgever hun arbeidsprestaties te verminderen met de helft of met 1/5. Enkel voor de ouders van een gehandicapt kind en voor alleenstaande ouders was ook voorzien in een mogelijkheid de arbeidsovereenkomst volledig te schorsen. 

  1. Welk recht heeft de werknemer?

 De werknemer heeft het recht van het werk afwezig te zijn:

  • wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont, niet naar zijn kinderdagverblijf kan gaan of niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school wordt gesloten,
  • wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft en het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is,

als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Voor gehandicapte kinderen bestaat het recht op afwezigheid ongeacht de leeftijd van het kind. 

Op de website van de RVA wordt gepreciseerd dat onder samenwonen met een minderjarig kind ook de situatie van co-ouderschap wordt bedoeld. 

De werknemer heeft dit recht op afwezigheid zolang het betrokken kind niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor de opvang van gehandicapte personen kan gaan. 

Merk op dat in tegenstelling tot de afgelopen regeling van het corona-ouderschapsverlof, de toestemming van de werkgever niet is vereist. 

De vraag rijst of ook werknemers die huisarbeid, al dan niet in de vorm van telewerk, verrichten kunnen gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht-corona voor opvang van een kind. De WikiSoc  aflevering van vandaag vermeldt meerdere redenen om die vraag positief te beantwoorden.

 

  1. Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen? 

De werknemer die gebruik maakt van het recht op afwezigheid, moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen. 

De werknemer moet onverwijld aan de werkgever een attest van het kinderdagverblijf, van de school of van het opvangcentrum voor gehandicapte personen overhandigen dat de sluiting bevestigt. Het attest moet o.a. de periode van de sluiting vermelden. 

Het attest is beschikbaar op de website van de RVA. 

 

  1. Wat moet de werkgever doen?

 De door de werkgever te ondernemen stappen zijn niet in de wet bepaald, maar kan u wel op de website van de RVA terugvinden. 

Die formaliteiten verschillen naargelang de werkgever al dan niet nog een beroep kan doen op het vereenvoudigd regime van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona of niet (zie hierover SoCompact 38-2020). Voor werkgevers die nog op het regime van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona een beroep kunnen doen, zijn er bijna geen formaliteiten.

 

  1. Welk inkomen heeft de werknemer? 

De werknemer heeft geen recht op loon.

 Wanneer hij aan de daartoe in werkloosheidsreglementering bepaalde voorwaarden voldoet, heeft hij recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hij ontvangt dan 70 % van zijn begrensd loon en daar bovenop ook een toeslag van 5,63 euro per dag. 

 

Ann Taghon.

 

BRON: Wetsvoorstel tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap voor hun kind, Kamer 2019-2020, DOC 55 1270/008. 

 

Nog vragen over werk en COVID-19? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat.

 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.