Tijdelijke werkloosheidsdagen door corona gelijkgesteld voor vakantie

  24-2020-5-11 juni

 

In de Belgische vakantieregeling wordt de duur van de vakantie en ook het vakantiegeld berekend rekening houdend met de gewerkte dagen in het kalenderjaar dat het jaar voorafgaat waarin de vakantie wordt toegekend (d.i. het vakantiedienstjaar). 

Daarbij wordt niet enkel het aantal “dagen normale werkelijke arbeid” in het vakantiedienstjaar in aanmerking genomen, maar ook een aantal “met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking”. 

Die gelijkgestelde dagen worden opgesomd in het Uitvoeringsbesluit Vakantiewet. Ziektedagen, dagen van moederschapsrust en periodes van economische werkloosheid zijn voorbeelden van gelijkgestelde dagen (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-20, nr. 1887 e.v.). In de opsomming komen dagen van tijdelijke werkloosheid door overmacht niet voor. 

Het hieronder vermelde koninklijk besluit bepaalt nu dat de dagen waarop de arbeid werd onderbroken als gevolg van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veroorzaakt door de coronaviruspandemie, worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. 

Er is in de gelijkstelling voorzien voor de periode van 1 februari 2020 t.e.m. 30 juni 2020. 

Hierdoor zullen de werknemers die in die periode tijdelijk werkloos zijn geweest wegens overmacht, in 2021 geen vakantiedagen verliezen en ook niet minder vakantiegeld hebben. 

Aangezien een verlenging van de regeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona t.e.m. 31 augustus 2020 in de pijplijn zit, lijkt het niet uitgesloten dat ook de gelijkstellingsperiode nog wordt verlengd niettegenstaande het VBO vandaag al aan de alarmbel trok over de kosten die de gelijkstelling meebrengt voor de werkgevers. 

Ann Taghon.

 

Nog vragen over de sociaalrechtelijke gevolgen van de coronacrisis? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen.  Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat.

  

BRON: Koninklijk besluit van 4 juni 2000 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 (BS 5 juni 2020, tweede uitgave)

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.