Uitstel van betaling RSZ-bijdragen voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

 21-2020 - 15-21 mei

 

Om werkgevers te helpen het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de coronamaatregelen, is een koninklijk besluit uitgevaardigd dat, onder bepaalde voorwaarden, tot 15 december 2020, uitstel van betaling verleent voor bedragen verschuldigd aan de RSZ. Het koninklijk besluit voorziet ook in ‘bijzondere’ minnelijke afbetalingsmodaliteiten voor bepaalde werkgevers.

Hoewel het koninklijk besluit pas op 12 mei 2020 werd gepubliceerd, heeft het uitwerking met ingang van 20 maart 2020.

Opgelet! Het koninklijk besluit verleent enkel uitstel van betaling van bijdragen. De verplichting om de driemaandelijkse RSZ-aangifte (DmfA) binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van toepassing.

 

1. Welke werkgevers komen in aanmerking voor het uitstel van betaling?

Het koninklijk besluit onderscheidt vijf groepen van werkgevers:

Groep 1: omvat de werkgevers uit de horecasector en uit de culturele, festieve, recreatieve en sportieve sector, die door de coronamaatregelen verplicht moesten sluiten.

Groep 2: omvat de handelszaken en winkels die door de coronamaatregelen verplicht moesten sluiten.

Groep 3: omvat werkgevers, niet essentiële bedrijven, die moesten sluiten omdat zij in de onmogelijkheid waren de regels inzake social distancing en de sanitaire maatregelen te garanderen.

Groep 4: omvat de werkgevers die zelf beslist hebben om volledig te sluiten omwille van andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zoals bijvoorbeeld de sluiting van hun leveranciers of klanten of omdat een groot deel van het personeel op ziekteverlof is.

Groep 5: omvat de werkgevers die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting maar die niettemin hun economische activiteit voor het tweede kwartaal 2020 sterk verminderd zien.

 

2. Uitstel van betaling: voorwaarden, tot wanneer en voor welke bijdragen?

Het koninklijk besluit verleent een uitstel van betaling tot 15 december 2020.

De voorwaarden waaronder uitstel van betaling kan verleend worden en de bijdragen die door het uitstel beoogd worden, verschillen al naargelang de groep waartoe de werkgever behoort. Hieronder een beknopt schematisch overzicht. Voor een uitgebreidere uiteenzetting van de te vervullen formaliteiten en voorwaarden, verwijzen wij u naar de website van de RSZ

 

Beoogde werkgevers

Te vervullen formaliteiten

Beoogde bijdragen

Groep 1 en 2

automatisch uitstel van betaling

bijdragen die vanaf 20 maart 2020 vervallen zijn en slaan op prestaties van voor het 3de kwartaal 2020

Groep 3 en 4

verklaring op eer via elektronisch formulier RSZ

 

(de RSZ zal de elementen in de verklaringen op eer achteraf controleren)

Groep 5

verklaring op eer via elektronisch formulier RSZ waarin wordt verklaard dat coronacrisis zal leiden tot:

 • vermindering met ten minste 65 %,
 • van de omzet en/of de aan de RSZ aangegeven loonmassa van 2de kwartaal 2020,
 • ten opzichte van de omzet/aangegeven loonmassa van 2de kwartaal 2019 of 1ste kwartaal 2020.

(de RSZ zal de elementen in de verklaringen op eer achteraf controleren)

 • het saldo van de bijdragen die voor het 1ste kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het 2de kwartaal 2020
 • het saldo van de bijdragen die voor het 2de kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen
 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen

 

3. ‘Bijzondere’ minnelijke afbetalingstermijnen

Naast het uitstel van betaling van bijdragen voorziet het koninklijk besluit ook in de mogelijkheid voor bepaalde werkgevers om aan de RSZ ‘bijzondere’ minnelijke afbetalingstermijnen te vragen.

In tegenstelling tot de 'klassieke' afbetalingsplannen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 611 – 614), worden voor deze 'bijzondere' afbetalingsplannen in beginsel geen bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten aangerekend.

De bijzondere minnelijke afbetalingstermijnen kunnen, voor iedere gerechtelijke vervolging, gevraagd worden voor de bijdragen voor het 1ste en 2de kwartaal 2020 en voor de bijdragen jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2019.

De bijzondere minnelijke afbetalingstermijnen kunnen gevraagd worden door:

 • de werkgevers die behoren tot groep 5 en die ernstige economische moeilijkheden ondervinden ingevolge de coronacrisis maar wiens omzetverlies of daling van de loonmassa kleiner is dan 65 % (en die dus niet in aanmerking komen voor het uitstel van betaling van bijdragen);
 • (vanaf 16 december 2020) voor de werkgevers die een uitstel van betaling hebben bekomen en die omwille van de coronacrisis niet in staat zijn om de betreffende bijdragen geheel of gedeeltelijk te betalen uiterlijk op 15 december 2020.

 Ester Van Oostveldt.

 

Nog vragen over de betaling van RSZ-bijdragen? Stel uw vraag aan SoConsult. Om een vraag te stellen aan SoConsult moet je niet betalen. Betalen hoeft pas als je een voorstel van prijs en termijn hebt gekregen en daarmee akkoord gaat.

 

BRON: Koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (BS 12 mei 2020, tweede uitgave).

 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.