Vaccinatieverlof en verlenging coronamaatregelen op komst

          11-2021 – 12 t.e.m. 18 maart 

De coronapandemie is nog niet onder controle en dat laat zich ook voelen op sociaalrechtelijk vlak.

Zo werd bekend gemaakt dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht-corona niet buiten werken zal treden op 31 maart 2021, maar zal verlengd worden tot 30 juni 2021.

Wij signaleren u ook twee wetsontwerpen met sociaalrechtelijke maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie[1].
  1. Vaccinatieverlof 
Elke werknemer zal het recht krijgen om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Het recht op het vaccinatieverlof zal in werking treden op de dag van de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Wij houden dat voor u in de gaten en zullen uitgebreider op het vaccinatieverlof terugkomen zodra het kan worden opgenomen.
  1. Arbeidsrechtelijke coronamaatregelen 
In de voorbije maanden werden heel wat tijdelijke arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen om de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

Een reeks maatregelen die zouden aflopen op 31 maart 2021, zullen verlengd worden tot 30 juni 2021.

De onderstaande tabel geeft schematisch die maatregelen en hun geldingsduur weer:

WG: zorgsector[2], onderwijs en centra voor contactopsporing

 

mogelijkheid opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd te sluiten met WN in tijdelijke werkloosheid

vanaf 01.10.2020

tot  31.03.2021 → 30.06.2021

zie SoCompact 49-2020

mogelijkheid tot terbeschikkingstelling van WN aan WG uit zorg, onderwijs of centrum voor contactopsporing

WN in tijdskrediet kan tijdelijk tewerkgesteld worden bij een andere WG uit zorg, onderwijs of centrum voor contactopsporing

WN in tijdskrediet, kan tijdskrediet tijdelijk schorsen om terug bij zijn WG uit zorg, onderwijs of centrum voor contactopsporing  te werken[3]

vanaf 01.10.2020

tot 31.03.2021

mogelijkheid tot tijdelijke wedertewerkstelling tijdelijk werkloze en SWT-er met gedeeltelijk behoud uitkering

vanaf 01.10.2020

tot 31.03.2021 → 30.06.2021

zie SoCompact 3-2021

WG: cruciale sectoren

verhoging quotum vrijwillige overuren tot 220 uren

- in 2de  en 4de  kwartaal 2020

 

- in  1ste kwartaal 2021

- ook in 2de kwartaal  2021

- verhoging quotum tot 220 vrijwillige overuren geldt over 1ste  en 2de kwartaal van 2021 samen

zie SoCompact 49-2020

WG: alle sectoren

WN in tijdskrediet, kan zijn tijdskrediet tijdelijk schorsen om terug bij zijn WG uit gelijk welke sector te werken

vanaf 01.04.2021

tot 30.06.2021

 

tijdelijke werkloosheid overmacht-corona voor opvang kind

vanaf 01.10.2020

tot 31.03.2021 → 30.06.2021

zie SoCompact 42-2020 en 49-2020

WG zorgsector[4] en onderwijs

niet in aanmerking nemen van gepresteerde uren voor jaarlijks contingent van 475 uur studentenarbeid[5]

 

 

voor uren gepresteerd in :

4de kwartaal 2020

en 1ste kwartaal 2021

zal ook gelden in

2de kwartaal 2021

zie SoCompact 46 - 2020


Ann Taghon.

BRON:
Wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, Kamer 2020-2021, DOC 55 1849/001
Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Kamer 2020-2021, DOC 55 1851/001

[1] Let op! Beide wetsontwerpen moeten nog worden goedgekeurd en worden pas van kracht na de publicatie van de goedgekeurde wetten in het Belgisch Staatsblad.
[2] Het begrip zorgsector wordt uitgebreid tot de vaccinatiecentra.
[3] Die maatregel die werknemers toelaat om hun tijdskrediet tijdelijk te schorsen zodat zij terug volgens hun normale arbeidsregime kunnen werken bij hun eigen werkgever, zal met ingang van 1 april 2021 worden opengesteld voor alle sectoren (zie verderop in de tabel).
[4] Het begrip zorgsector wordt uitgebreid tot de vaccinatiecentra.

[5] Zie over het contingent van 475 uur studentenarbeid: Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2020-2021, nr. 1136-1137.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.