Van betaald educatief verlof naar Vlaams opleidingsverlof op 1 september 2019

 11-2019 8-14 maart

 

1. Het betaald educatief wordt omgevormd tot het Vlaams opleidingsverlof 

Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten en de Duitstalige gemeenschap sinds 1 juli 2014 bevoegd voor het betaald educatief verlof. De federale overheid bleef evenwel bevoegd voor de arbeidsrechtelijke regels.

In een eerste fase bleven de regio’s de - oorspronkelijk - federale wetgeving toepassen. De regio’s brachten slechts een klein aantal aanpassingen aan in die regeling.

Wat het Vlaams gewest betreft, komt daarin verandering: het stelsel van het betaald educatief wordt hervormd tot het Vlaams opleidingsverlof (VOV). 

Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later, komt de regeling van het Vlaams opleidingsverlof in de plaats van de regeling van het betaald educatief verlof. Werknemers die al vóór 1 september 2019 een opleiding volgen, kunnen die opleiding voortzetten met gebruik van het betaald educatief verlof. 

De regels van het Vlaams opleidingsverlof zijn bepaald in het hieronder vermelde decreet van het Vlaams parlement en in het hieronder vermelde besluit van de Vlaamse regering. In deze nieuwsbrief beschrijven wij die regels in een notendop.

2. De grote lijnen van de regeling blijven gelijk 

De grote lijnen van het Vlaams opleidingsverlof zijn dezelfde als die van het betaald educatief verlof. We zetten ze hieronder voor u op een rijtje. 

 • doelstelling: het volgen van arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen door werknemers stimuleren,
 • rechten van de werknemer:
  • recht op het werk afwezig te zijn om een opleiding te volgen, te studeren of examens af te leggen,
  • behoud van het loon,
   • begrensd,
   • op het gewone tijdstip te betalen,
 • recht van de werkgever: terugbetaling krijgen
  • van de lonen en de sociale bijdragen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof,
  • bij het Departement Werk en Sociale Economie,
  • als aan een aantal voorwaarden voldaan is,
  • beperkt tot een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur Vlaams opleidingsverlof.

3. Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof? 

Het Vlaams opleidingsverlof geldt voor de werknemers van de privésector die zijn tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Vlaams gewest. 

De werknemer moet minstens halftijds tewerkgesteld zijn. 

Wanneer de werknemer minstens halftijds is tewerkgesteld, maar minder dan 4/5, kan hij het Vlaams opleidingsverlof enkel opnemen als hij de opleiding tijdens de werkuren volgt. 

4. Welke opleidingen geven recht op Vlaams opleidingsverlof? 

Enkel arbeidsmarktgerichte opleidingen en loopbaangerichte opleidingen die aan een aantal voorwaarden voldoen, geven recht op Vlaams opleidingsverlof. 

Zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 3048 t.e.m. 3050 i.v.m. de opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof.  

Arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn opleidingen die tot doel hebben:

 • ofwel de loopbanen van de werknemers duurzaam te versterken,
 • ofwel arbeidsmarktgerichte transities te vergemakkelijken. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten arbeidsmarktgerichte opleidingen:

 • arbeidsmarktgerichte opleidingen die automatisch als arbeidsmarktgericht beschouwd worden, 

Het gaat om opleidingen en trajecten die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend worden door de Vlaamse gemeenschap en opleidingen die georganiseerd worden door de representatieve werknemersorganisaties. 

 • opleidingen die na goedkeuring door het bevoegde paritair comité of door de Vlaamse opleidingscommissie als arbeidsmarktgericht worden beschouwd. 

Alle arbeidsmarktgerichte opleidingen worden opgenomen in de Vlaamse opleidingsdatabank. Die opleidingsdatabank maakt deel uit van het digitale platform voor Vlaamse opleidingsincentives. De werknemers zullen vanaf mei 2019 kunnen nakijken in de opleidingsdatabank of de opleiding die ze willen volgen, recht geeft op Vlaams opleidingsverlof. 

Een loopbaangerichte opleiding is een opleiding die wordt gevolgd als een gevolg van loopbaanbegeleiding in de regeling van de loopbaancheques en die vastgelegd is in het persoonlijk ontwikkelingsplan van de werknemer. 

De loopbaangerichte opleidingen worden niet opgenomen in de Vlaamse opleidingsdatabank. Die opleidingen maken immers deel uit van het persoonlijk opleidingsplan van een werknemer en kunnen niet door iedereen gevolgd worden. 

5. Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof kan een werknemer opnemen?

Een voltijdse werknemer heeft recht op maximaal 125 uren Vlaams opleidingsverlof. 

Aan een deeltijdse werknemer (minstens 50 %) wordt het Vlaams opleidingsverlof toegekend in verhouding tot de contractuele tewerkstellingsbreuk. 

Het effectief aantal uren Vlaams opleidingsverlof dat een werknemer kan opnemen, is als volgt bepaald: 

Type opleiding

Recht op opleidingsverlof

 opleidingen die regelmatige aanwezigheid  vereisen

aantal uren werkelijke aanwezigheid tijdens de contacturen

 opleidingen die geen regelmatige aanwezigheid vereisen

afhankelijk van het type traject of opleiding

 • examens examencommissie

8 uur per examen

 • examens in kader van erkenning en certificering verworven competenties

16 uur

 • opleidingen die gebruik maken van studiepunten

4 uur per studiepunt

 • opleidingen in het volwassenonderwijs

aantal voorziene lestijden

 

6. Hoe kan de werkgever de terugbetaling van het loon verkrijgen ? 

De werkgever moet de aanvraag tot terugbetaling van de lonen en de sociale bijdragen indienen door de opleiding van de werknemer aan te melden in het digitale platform opleidingsincentives. 

Dat moet gebeuren binnen 3 maanden na de start van de opleiding.

Ann Taghon. 

Nog vragen over het Vlaams opleidingsverlof of andere opleidingsinitiatieven? Stel uw vraag hier!

BRON:

Decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (BS 13 november 2018)

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (BS 4 maart 2019) 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.