Vanaf 2019 moet een 45-plusser die geen outplacement krijgt, zich wenden tot de VDAB

47-2018 - 16-22 november 

Bijzondere regeling: outplacement voor 45-plussers 

Werknemers die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken (of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding) hebben recht op outplacement op kosten van hun werkgever. 

Wie geen aanspraak kan maken op die algemene regeling van het outplacement, maar op het ogenblik van het ontslag minstens 45 jaar is en minstens 1 jaar ononderbroken in dienst is, heeft onder bepaalde voorwaarden wel recht op outplacement in de bijzondere regeling voor 45-plussers. 

In beginsel moet de werkgever nadat het ontslag is gegeven, de 45-plusser spontaan een outplacementbegeleiding aanbieden. Dat moet gebeuren volgens de regels van de CAO nr. 82. In het geval dat de werkgever geen geldig outplacementaanbod doet, moet de werknemer hem in gebreke stellen (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-2018, nr. 799). Leidt de ingebrekestelling niet tot een geldig outplacementaanbod, dan treedt de hieronder beschreven sanctieregeling in werking.

Overheid bevoegd voor de sanctionering 

Het opleggen van sancties aan de werkgevers bij gebreke van outplacement, behoort sinds de zesde staatshervorming niet meer tot de bevoegdheid van de federale overheid. Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten en de Duitstalige gemeenschap bevoegd. 

Maar gedurende een overgangsfase bleven de bestaande federale regels en procedures van toepassing. De (federale) RVA bleef op grond van het continuïteitsbeginsel het aanspreekpunt voor de werknemer. 

De Vlaamse overheid past nu de sanctieregeling aan met ingang van 1 januari 2019. 

Vanaf 1 januari 2019 moet de werknemer zich wenden tot de VDAB 

De werknemer tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Vlaamse gewest, die de voorwaarden voor de bijzondere outplacementregeling vervult, maar aan wie de werkgever geen outplacement aanbiedt, moet zich vanaf 1 januari 2019 tot de VDAB wenden, en dus niet meer tot de RVA. 

De werknemers die tewerkgesteld zijn in het Waalse gewest moeten zich nu al richten tot Forem. De werknemers die tewerkgesteld zijn in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, moeten zich richten tot Actiris. Forem en Actiris hebben namelijk al sinds enige tijd de bevoegdheden van de RVA overgenomen. 

De werknemer moet aan de VDAB zijn wens meedelen om ten laste van de Vlaamse overheid outplacementbegeleiding te genieten. 

Die mededeling moet op straffe van verval bij de VDAB worden ingediend binnen 12 maanden vanaf het tijdstip waarop de werknemer de werkgever in gebreke gesteld heeft overeenkomstig de procedure bepaald in de CAO nr. 82. 

De VDAB en ook het Departement Werk en Sociale Economie behandelen het dossier volgens een procedure die is vastgelegd in het hieronder vermelde besluit van de Vlaamse regering. 

Als wordt geoordeeld dat de aanvraag van de werknemer gegrond is, biedt de VDAB de werknemer een outplacementbegeleiding aan. 

Die outplacementbegeleiding wordt gefinancierd door een bijdrage van de werkgever van 1.800 euro (1.500 euro verhoogd met een bedrag van 300 euro om de administratieve en financiële lasten te dekken). 

De in gebreke blijvende werkgever moet die bijdrage betalen aan het Departement Werk en Sociale Economie en niet meer aan de RSZ zoals nu het geval is. 

Ann Taghon.

 

Heeft u vragen over outplacement? Aarzel niet uw vragen hier te stellen.

  

BRON: BVR 19 oktober 2018 tot bepaling van het bedrag van en de procedure voor het opleggen van de bijdrage, vermeld in artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (BS 22 november 2018

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.