Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht-corona loopt af. Wat nu?

 25-2022 - 17-23 juni

De vele coronamaatregelen zorgden voor een toevloed van aanvragen om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Om op een adequate manier te kunnen reageren op die toevloed van aanvragen, besliste de regering op 20 maart 2020 om alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie te beschouwen als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de te vervullen procedures en formaliteiten tijdelijk te versoepelen (zie SoCompact nr. 14-2020). Die tijdelijke versoepelingen hadden aanvankelijk een geldigheidsduur van vijf maanden maar werden al verschillende keren verlengd. Op 30 juni a.s., dit is meer dan twee jaar na de invoering ervan, zullen die tijdelijke versoepelingen evenwel definitief aflopen.

Dit betekent dat vanaf 1 juli 2022 terug toepassing moet gemaakt worden van de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Ook het recht van de tijdelijk werkloze op een verhoogde werkloosheidsuitkering (70 % i.p.v. 65 % van het gemiddeld dagloon + supplement ten laste van de RVA) vervalt vanaf 1 juli.

Via zijn website laat de RVA evenwel weten dat een aantal versoepelingen ook na 30 juni 2022, al dan niet tijdelijk, van toepassing zullen blijven. Voor een uitgebreide uiteenzetting van de vanaf 1 juli 2022 geldende regels bij invoering van een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, verwijzen we u naar de website van de RVA.

Wij noteren hieronder voor u de meest in het oog springende versoepelingen die ook na 30 juni blijven gelden:
  • de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder eerst gedurende een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen in loondienst te moeten bewijzen (net zoals dat voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid het geval is (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2021-2022, nr. 2810));
  • tot 31 december 2022 is de werknemer vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A en moet de werkgever die dus niet overhandigen aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid;
  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan aangevraagd worden voor:
    • de arbeidsgeschikte werknemer die wegens een quarantaine- of isolatiemaatregel niet kan werken;
    • (tot 31 december 2022) de werknemer die moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat, wegens een sluitings-, quarantaine- of isolatiemaatregel, niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan (zie SoCompact nr. 12-2022).
Het is dus nog niet volledig gedaan …(net zoals de pandemie zelf).

Ester Van Oostveldt.


BRON: Bericht RVA (www.rva.be)

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.