Voor jaarlijkse feestdagen geen jaarlijkse premies


     45-2022 - 4-10 november

Vrijdag 11 november is een feestdag. In de regel feest SoCompact dan mee. Maar omdat Wapenstilstandsdag een betaalde feestdag is, wensen wij u een cassatiearrest over de berekening van het feestdagenloon niet te onthouden (al kan het de feestvreugde wat dempen).

De vraag waarover het Hof van Cassatie uitspraak deed, betreft de al dan niet in aanmerkingneming van premies in de berekening van het feestdagenloon. De werknemer heeft inderdaad recht op loon voor elke feestdag, aldus de Feestdagenwet.

Het uitvoeringsbesluit van die wet bepaalt dat het loon de geldpremies omvat, zij het niet die welke “op het einde van het jaar worden betaald” (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 1857). Op grond van de tekst zou men kunnen aannemen dat jaarpremies die niet op het einde van het kalenderjaar worden betaald, wel in het loon begrepen zijn en dus moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van het feestdagenloon.

Het Hof van Cassatie besliste in het hieronder nader aangewezen arrest anders: alle premies die maar eenmaal per jaar worden betaald, worden uitgesloten bij de berekening van het feestdagenloon.

Maar daarmee is niet gezegd dat hetzelfde geldt voor premies met een andere betaalfrequentie dan een jaar.

 

Willy van Eeckhoutte.

BRON: Cass. 17 oktober 2022, S.21.0033.N.

In het Belgisch Staatsblad van 10 november 2022 verscheen de lang verwachte wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen. Deze wet is de uitvoering van de zogenaamde "arbeidsdeal" (zie SoCompact nr. 27-35 - 2022)Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.