Werken en niet kunnen of mogen werken in tijden van corona

  13-2020 -20-26 maart Verschijnt de tabel niet goed, klik dan hier.

De maatregelen met betrekking tot de corona-crisis veranderen voortdurend. Daarom hebben wij het schema dat u wegwijs maakt in de belangrijkste gevolgen voor het werken en niet kunnen of mogen werken in tijden van corona aangevuld in deze editie van SoCompact. 

Wij signaleren u dat:

  • de lijst van de cruciale sectoren en de essentiële diensten is aangevuld (bijlage bij MB van 23 maart 2020; zie de bronnen hieronder),
  • nu ook in Wallonië en Brussel wordt voorzien in een corona hinderpremie voor sommige bedrijven,
  • bij telethuiswerk een kostenvergoeding kan toegekend worden vrij van RSZ-bijdragen,
  • door de werkgever toegekende aanvullingen op de vergoeding voor tijdelijke werkloosheid vrij zijn van RSZ-bijdragen. 

Wij blijven de vinger aan de pols houden. Zodra er belangrijke nieuwigheden zijn, zullen wij voor u het onderstaande schema aanpassen en/of de nieuwe maatregelen toelichten. 

Corona en onze diensten: ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening. Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

 

 

soort 

onderneming

 

gevolg voor

 tewerkstelling

loon of 

vervangings-inkomen

socialezekerheids-bijdragen

sociale 

verkiezingen

privacy en AVG

A

handelszaken en winkels die moeten sluiten

en toeleveranciers van de door sluiting getroffen bedrijven voor zover zij de onmogelijkheid tot tewerkstelling aantonen

arbeidsovereenkomst is

geschorst

 werknemers

uitkering tijdelijke werkloosheid

zie RVA

(+ ev. aanvullende vergoeding werkgever zie RSZ

 

RSZ-bijdragen

uitstel van betaling

 

  • zie RSZ
  • zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht

2019-2020,

nrs. 611-614

opgeschort maar:

de lopende procedure moet worden voortgezet t.e.m. X + 35

 

zie FOD WASO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moeten gerespec­teerd worden 

 

bv. kan dat systematisch lichaamstemperatuur meten van werknemers? 

 

zie GBA

 

 

 

 

 

 

 

zelfstandigen

overbruggingsuitkering

zie RSVZ 

 

bijdragen zelfstandigen

uitstel van betaling

 zie RSVZ 

 

 

sommige ondernemingen

 "corona hinderpremie"

- Vlaamse: VLAIO

- Waalse:

Fonds wallon Covid- 19

- Brusselse:  

1819 Brussels

B

handelszaken en winkels die moeten sluiten maar die nog beperkte diensten kunnen aanbieden 

bv. restaurant dat overschakelt naar traiteurdienst

 werkloosheidsdagen kunnen worden afgewisseld met arbeidsdagen

 

werknemers

 

uitkering tijdelijke werkloosheid

(+ ev. aanvullende vergoeding werkgever zie RSZ) 

kan worden afgewisseld met loon

 zie RVA

 

RSZ-bijdragen

 uitstel van betaling

- zie RSZ

- zie Sociaal Compendium

Socialezekerheidsrecht

2019-2020,

nrs. 611-614

 

zelfstandigen

 overbruggingsuitkering

zie RSVZ

bijdragen zelfstandigen

uitstel van betaling

 zie RSVZ 

 

 

sommige ondernemingen

“corona hinderpremie”

Vlaamse: VLAIO

Waalse:

Fonds wallon Covid- 19 

- Brusselse:

1819 Brussels

 

C

niet essentiële bedrijven 

waarvoor geen verplichte sluiting geldt

 

 1. Telethuiswerk

  • verplicht 
  • vrijwillig

 

loon

(+ ev.

kostenvergoeding

zie RSZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSZ-bijdragen:

 uitstel van betaling 

- zie RSZ

- zie Sociaal Compendium

Socialezekerheidsrecht

2019-2020,

nrs. 611-614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Telethuiswerk 

onmogelijk

 

 

loon

2.1. social distancing mogelijk

 - toe te passen

+ algemene 

preventiebeginselen

zie FOD WASO

 

2.2. social distancing

onmogelijk 

 

werknemers

uitkering tijdelijke werkloosheid

 zie RVA 

(+ ev. aanvullende vergoeding werkgever zie RSZ)

 

zelfstandigen

 overbruggingsuitkering 

zie RSVZ

 

bijdragen zelfstandigen

uitstel van betaling

 zie RSVZ 

 

- verplichte sluiting

→ arbeidsovereenkomst geschorst

 

 

sommige ondernemingen 

"corona hinderpremie"

- Vlaamse:  VLAIO

- Waalse:

Fonds wallon Covid- 19

- Brusselse:

1819 Brussels

 

D

 

bedrijven van cruciale sectoren en essentiële diensten

zie de bijlage bij het MB van 23 maart 2020

 

 - in de mate van het

mogelijke:

telethuiswerk en social distancing

- algemene preventie-

beginselen zie FOD WASO

loon

(+ ev.

kostenvergoeding

zie RSZ)

RSZ-bijdragen

uitstel van betaling 

- zie RSZ

- zie Sociaal Compendium

Socialezekerheidsrecht

2019-2020,

nrs. 611-614

 
   

bijdragen zelfstandigen

uitstel van betaling

 zie RSVZ 

 

BRONNEN: o.a. 

MB van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken (BS 23 maart 2020, tweede uitgave), gewijzigd bij MB 24 maart 2020 (BS 24 maart 2020, tweede uitgave) en gewijzigd bij MB 3 april 2020 (BS 3 april 2020, tweede uitgave, erratum BS 7 april 2020, tweede uitgave)

BVR  van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan de ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus (BS 30 maart 2020) 

BWR van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 (BS 23 maart 2020, tweede uitgave), gewijzigd bij BWR 26 maart 2020 (BS 30 maart 2020, erratum BS 31 maart 2020, tweede uitgave)

Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (BS 9 april 2020, tweede uitgave)

Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen (BS 24 maart 2020, tweede uitgave) 

Ondanks alle zorg die aan deze nieuwsbrief is besteed, blijven vergissingen mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.