Werkgevers uit de cruciale sectoren kunnen verhoogde werkdruk opvangen met tijdelijk werklozen

13-2021 - 26 maart - 1 april

Ondanks of dankzij de afgekondigde ‘paaspauze’, blijft het corona-wetgeving regenen.

Zo vernam u wellicht de invoering voor werkgevers van de verplichte corona telewerkaangifte. Een bespreking van die nieuwe aangifteplicht vindt u in de WikiSoc van deze week.

De minister van Werk besliste ook om het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona voor opvang kind (zie SoCompact nr. 42-2020) open te stellen voor werknemers die moeten instaan voor de opvang van een kind omwille van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een paasvakantiekamp of omdat het kind niet naar de kleuterschool of het kinderdagverblijf gaat (zie website RVA).

In de SoCompact van deze week bespreken wij een nieuwe wedertewerkstellingsmaatregel voor werknemers in tijdelijke werkloosheid.

Wanneer een tijdelijk werkloze tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid gaat werken bij een andere werkgever heeft hij in principe geen recht op werkloosheidsuitkeringen voor de uren waarop er gewerkt wordt (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2020-2021, nr. 3163 – 3164).

Om de ingevolge de COVID-19-pandemie verhoogde werkdruk in bepaalde sectoren op te vangen, is evenwel de mogelijkheid ingevoerd voor tijdelijk werklozen om, met behoud van 75 % van de werkloosheidsuitkering, tijdelijk terug aan de slag te gaan bij een werkgever uit die welbepaalde sectoren.

Voor de wijze waarop de werkloosheidsuitkering berekend wordt, verwijzen we u naar de website van de RVA.

Aanvankelijk bestond die mogelijkheid enkel voor tewerkstellingen in de vitale sector. Sinds 1 oktober 2020 bestaat die mogelijkheid ook voor tewerkstellingen in de zorgsector, het onderwijs of bij een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert. Afgelopen week werd een KB gepubliceerd dat tijdelijk werklozen, met ingang van 1 maart 2021, ook de mogelijkheid geeft om met behoud van 75 % van hun werkloosheidsuitkering te werken in de zogenaamde cruciale sectoren.

Tot de cruciale sectoren behoren de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die personeel tewerkstellen en die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten. De lijst van die cruciale sectoren vind je in de eerste bijlage bij het corona-MB van 28 oktober 2020.

We goten de verschillende afwijkende tewerkstellingsmogelijkheden voor tijdelijk werklozen voor u in een tabel.

 

COVID-19 – tijdelijke hervatting van het werk door tijdelijk werkloze met gedeeltelijk behoud uitkering

Sectoren waarin kan worden tewerkgesteld

Wat ontvangt tijdelijk werkloze tijdens periode van werkhervatting

Voor tewerkstellingen gelegen in de periode van

Wettelijke basis

Vitale sector = land-, tuin- en bosbouw

Loon + 75 % van werkloosheidsuitkering

01.04.2020 t.e.m. 31.03.2021 (wordt verlengd tot 30.06.2021 (zie website RVA))

art. 2 KB 23.04.2020

Zorgsector of het onderwijs of een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert

01.10.2020 t.e.m. 31.03.2021 (wordt verlengd tot 30.06.2021 (zie SoCompact nr. 11-2021))

art. 48 W 20.12.2020

Cruciale sector

01.03.2021 t.e.m. 30.06.2021

KB 28.03.2021


De nieuwe afwijkende tewerkstellingsmogelijkheid staat enkel open voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn door overmacht (medische overmacht uitgezonderd) of omwille van economische redenen.

Ester Van Oostveldt.

BRON: KB 28 maart 2021 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder tijdelijk werklozen kunnen worden tewerkgesteld in cruciale sectoren (BS 31 maart 2021).


Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.