Wijziging m.b.t. berekening vakantiegeld bedienden met gedeeltelijk veranderlijk loon


   
19-2022- 6-12-mei
 

Voor de berekening van het vakantiegeld van een bediende gelden andere regels naargelang het gaat om een bediende met:
  • een vast loon,
  • een geheel veranderlijk loon,
  • een deel vast loon en een deel veranderlijk loon.
 
Voor de laatst opgesomde bedienden, de bedienden met een loon dat deels vast en deels variabel is, treedt op 19 mei aanstaande een kleine wijziging aan de berekeningsregels in werking.  Die wijziging  is aangebracht door het hieronder vermelde koninklijk besluit dat deze week in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Voor de bedienden met een loon dat slechts voor een deel veranderlijk is, moeten voor het vast deel van het loon de regels toegepast worden die gelden voor een bediende met een volledig vast loon.

Voor het veranderlijk gedeelte van het loon  moeten in beginsel de regels toegepast worden die gelden voor een bediende met een geheel veranderlijk loon. Maar de vakantiewetgeving laat toe dat ‘andere beschikkingen’ worden getroffen bij collectieve arbeidsovereenkomst (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2021-2022, nr. 1965).

Tot voor kort konden afwijkende regels worden ingesteld door om het even welke collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin komt nu verandering. Voortaan kunnen de andere regels enkel nog bij een sectorale collectieve overeenkomst worden bepaald.

Het is dus niet langer mogelijk de afwijkingen vast te leggen in een ondernemings-cao.

De wijziging wordt doorgevoerd in het kader van de integratie van de betaalde sportbeoefenaars in het algemeen socialezekerheidsstelsel van de werknemers, maar heeft een algemene draagwijdte en geldt dus voor alle sectoren (NAR advies nr. 2.287).

De wijziging gebeurt met het oog op het vrijwaren van het vakantiegeld van de werknemers, door te vermijden dat er op het niveau van de individuele werknemers, waar de werknemers minder sterk staan, akkoorden worden gesloten met beschikkingen die nadelig zouden zijn voor de werknemers (NAR advies nr. 2.287).

De collectieve arbeidsovereenkomsten die op 19 mei 2022 reeds bestaan, blijven van toepassing ongeacht of zij al dan niet op sectorniveau zijn gesloten.

Ann Taghon.
 
BRON: KB van 24 april 2022 tot wijziging van artikel 39 van het KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (BS 9 mei 2022)

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.