Zware schade, zware fout?

 12-2013 -17 -23 maartWat de wet een “dringende reden” noemt, kan men, om het eens in andere woorden te zeggen, omschrijven als een zware fout die een partij bij een arbeidsovereenkomst begaat en die direct en voorgoed iedere voortzetting van de arbeidsrelatie uitsluit.

Deze alternatieve formulering noch die van de wet vereist dat de fout schade heeft veroorzaakt (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 4484).  Het is dan ook niet correct te oordelen dat een fout geen “dringende reden” uitmaakt omdat zij geen schade heeft veroorzaakt.

Maar, zoals het Hof van Cassatie in het hieronder nader aangewezen arrest – in andere bewoordingen - in herinnering brengt, de zwaarte van de fout (“de ernst van de tekortkoming”) moet worden beoordeeld met inachtneming van alle elementen die daarop een invloed kunnen hebben. Dat de fout schade of geen schade heeft veroorzaakt, is een dergelijk element.

Daarom is het evenmin correct bij de beoordeling van de zwaarte van de fout geen rekening te houden met het feit dat zij schade heeft veroorzaakt of met de omvang van die schade, als dat wordt ingeroepen door de andere partij. Het arbeidshof te Brussel wees het argument van een werkgever dat een fout van een van zijn werknemers hem aanzienlijke schade had toegebracht, als niet relevant van de hand en weigerde daarmee rekening te houden bij de beoordeling van de zwaarte van de fout. Het Hof van Cassatie vernietigde dat arrest.

Samengevat kan men de volgende mogelijkheden onderscheiden: een fout kan in voorkomend geval op grond van een concrete beoordeling van alle elementen een “dringende reden” uitmaken omdat zij,
  • schade heeft veroorzaakt, die, ook al is die eventueel niet zeer groot, de fout voldoende zwaar maakt in acht genomen de overige ingeroepen omstandigheden;
  • aanzienlijke schade heeft veroorzaakt die de fout voldoende zwaar maakt.
Omgekeerd kan een fout in voorkomend geval op grond van een concrete beoordeling van alle elementen geen “dringende reden” uitmaken omdat zij,
  • geen schade heeft veroorzaakt;
  • maar een geringe schade heeft veroorzaakt;
  • ondanks de, eventueel zelfs grote, schade die zij heeft veroorzaakt, de voortzetting van de arbeidsrelatie niet prompt en blijvend onmogelijk maakt.

Maar zeggen dat schade nooit een rol speelt, maakt zelf een fout uit: een redeneerfout.

Willy van Eeckhoutte.

BRON: Cass. 6 februari 2023, S.18.0095.N

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.