All-inclausules in de arbeidsovereenkomst

De Volkskrant, zaterdag 24 maart 2018, p. 26

Wellicht is het toe te schrijven aan de mercantiele geest van de Nederlanders dat in het bovenstaande stukje uit De Volkskrant wordt gesproken van “afkopen”. Wij zouden eerder spreken van “inbegrepen zijn”: is het mogelijk het gewaarborgd loon dat verschuldigd is bij arbeidsongeschiktheid, in het bedrag van courante loon te begrijpen? Naar Nederlands arbeidsrecht kan dit niet, aldus het krantenartikel.


Naar Belgisch recht is dat evenzeer het geval. Bedingen dat het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid begrepen is in het maand-, week-, dag- of uurloon is niet mogelijk. Dat is in strijd met de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet die zeggen dat de werknemer “het recht op zijn loon behoudt” (art. 70) of “recht heeft op zijn normaal loon” tijdens een bepaalde periode (art. 52, § 1 en art. 54, § 1). Als iets al van meet af aan in iets anders begrepen is, behoudt men daarop niet het recht of krijgt men dat niet als zich de eventualiteit voordoet waaraan dat behoud of dat verkrijgen gekoppeld is.


Maar dat betekent niet dat een som overeenkomen die zowel het courante loon als andere bedragen omvat, niet mogelijk is. Het beding moet dan wel goed zijn opgesteld.

Voorbeeld van een slechte formulering:


"Het bedrag van het maandloon omvat het vakantiegeld en de oudejaarspremie".

 

Voorbeeld van een goede formulering:


"De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de som van het jaartotaal van het maandloon van de werknemer, zijn enkel en dubbel vakantiegeld en de oudejaarspremie * euro bedraagt.


Voor de toepassing van het arbeids- en socialezekerheidsrecht zal op basis van het bovenstaande bedrag de nodige omrekening worden gemaakt van de kwartaal-, maand-, dag- en eventueel uurbedragen waarvoor daarmee rekening moet worden gehouden".

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.