Als politiek verlof wordt

De Standaard, dinsdag 18 juni 2019, p. 13

 

 

Politiek verlof is een door de wet (of een decreet) geregeld recht van het werk afwezig te blijven met het oog op het uitoefenen van een politiek mandaat of ambt, in bepaalde gevallen met behoud van loon tijdens de afwezigheden.

Verschillende regelingen

Er bestaan twee wetten (en verschillende decreten) die het politiek verlof regelen.

Particuliere sector

In de particuliere sector is dat geregeld door de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, afgekort als Wet Politiek Verlof.

Federale overheid

Maaike De Vreese werkt bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten geldt de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, afgekort als Wet Politiek Verlof Overheidsdiensten.

Parlementsleden

In principe kunnen werknemers van de particuliere sector die Vlaams ( federaal of Europees) parlementslid worden, geen gebruik maken van het recht op politiek verlof (art. 2 Wet Politiek Verlof).

Vastbenoemde, stagedoende, tijdelijke en contractuele personeelsleden van (me meeste) overheidsdiensten kunnen dat wel. Zij worden “met politiek verlof van ambtswege gezonden” voor de uitoefening van dergelijk politieke mandaat (art. 6, 5°, Wet Politiek Verlof Overheidsdiensten).Dit geldt dus voor Maaike De Vreese.

De werknemer van de particuliere sector die lid wordt van het Europees, federaal, Vlaams, Waals of Brussels Parlement, of van het Parlement van de Franse Gemeenschap, moet het op een akkoord gooien met zijn werkgever of rekenen op diens gedogen. Zo niet moet hij zijn arbeidsovereenkomst opzeggen of maakt hij zich schuldig aan contractuele tekortkoming door de arbeidsovereenkomst niet uit te voeren zoals overeengekomen. De werkgever zou zich daarop eventueel kunnen beroepen om de werknemer te ontslaan (een kennelijk onredelijk ontslag lijkt dat niet te zijn), impliciet ontslag vanwege de werknemer in te roepen of gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vorderen.

Werknemers van de private sector zijn dus duidelijk minder beschermd dan die van overheidsdiensten.

 

Willy van Eeckhoutte

 

Vragen over verloven? Stel ze aan SoConsult.

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.