Arbeidsduurverlenging

De Standaard, dinsdag 19 februari 2019, p. 5

 

 

ADV-minuten

 

Van Dale en Wikipedia zullen hun definitie van ADV moeten aanpassen. Die afkorting staat nu voor arbeidsduurverkorting. Maar langzamerhand mag men daaraan een tweede betekenis toevoegen: ook arbeidsduurverlenging. Arbeidsduurverkorting leidt in de regel tot inhaal- of recuperatiedagen. Het voorbeeld van BNP Paribas Fortis toont aan dat arbeidsduurverlening een kwestie van minuten kan zijn. ADV-minuten

  

Ondernemings-cao

 

Een arbeidsduurverlening in een onderneming kan gerealiseerd worden door een ondernemings-cao die maar door één enkele vakbond wordt ondertekend, ongeacht hoe sterk of zwak die in de onderneming staat en zelfs al telt die geen enkel lid onder de werknemers van de onderneming. Dat blijkt uit de wettelijke definitie van collectieve arbeidsovereenkomst (art. 5 Cao-wet). Alle werknemers van de onderneming zijn dan door dergelijke cao gebonden, ongeacht of zij aangesloten zijn bij de vakbond die heeft ondertekend of ook maar bij enige vakbond. Maar, zoals Pia Desmet van de socialistische bediendevakbond BBT opmerkt, het vergt een zekere durf van een vakbond in een dergelijk geval solist te spelen.

  

Arbeidsreglement

 

Hoe dan ook, Marc Waterschoot van de liberale vakbond ACLVB heeft het bij het rechte eind als hij de aandacht erop vestigt dat een arbeidstijdverlenging ook een aanpassing van het arbeidsreglement inhoudt. In het arbeidsreglement komen immers de werkroosters voor en die zijn uiteraard een weerspiegeling van de arbeidsduurregeling van de onderneming (art. 6, § 1, 1°, Arbeidsreglementenwet).

  

En de wet verbiedt werkgevers werknemers tewerk te stellen buiten de arbeidstijd vastgesteld in het arbeidsreglement (art. 38bis Arbeidswet).

 

Heb je voor een aanpassing van de werkroosters van het arbeidsreglement “handtekeningen van de drie vakbonden” nodig, zoals Marc Waterschoot zegt?

  

Niet echt. Wanneer de onderneming een ondernemingsraad heeft, is het die welke al dan niet wijzigingen aanbrengt in een bestaand arbeidsreglement (art. 11, eerste lid, Arbeidsreglementenwet). De wijziging moet dan de handtekening krijgen van ten minsten twee leden van de ondernemingsraad die de werknemers vertegenwoordigen (art. 11, tweede lid, Arbeidsreglementenwet). Handtekeningen van twee (personeelsafgevaardigden voorgedragen door een van de) vakbonden volstaan dan. Dat het “attest van de regelmatige raadpleging” dat in de arbeidsreglementswijziging moet voorkomen, drie handtekeningen zou moeten dragen, blijkt niet uit de wet (art. 13, derde lid, Arbeidsreglementenwet).

 

Maar dat belet niet dat een wijziging van het arbeidsreglement “overeenstemming in de ondernemingsraad” vereist (art. 11, zesde lid, Arbeidsreglementenwet). M.a.w. unanimiteit en dus goedkeuring door de personeelsafgevaardigden voorgedragen door alle vakbonden. Dat kan echter zonder de handtekening van die laatsten.

 

BNP

 

Is de boodschap dan Beter Niet Pingelen zonder de andere vakbonden voor BNP Paribas en Beter Niet Plooien voor de socialistische en de liberale vakbond?

 

Willy van Eeckhoutte

 

 

 

Vragen over arbeidsduur of arbeidsreglement? Stel ze aan SoConsult.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                              

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.