Babysitten: alleen kinder-, geen fiscale noch sociale lasten

De Standaard, donderdag 6 september 2018, p. 27

Lasten

De kans dat een babysit effectief belastingen moet betalen op het geld dat hij of zij ontvangt, is ongeveer nul, aldus het ministerie van Financiën.

Hoe groot is de kans dat daarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn?

Werknemer of zelfstandige?

Om die vraag te beantwoorden, moeten wij vooreerst uitmaken of een babysit als werknemer of als zelfstandige kan worden gekwalificeerd, want in de regel zijn alleen op de beroepsinkomsten van die twee categorieën socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

De vereiste van een beroepsactiviteit sluit voor de meeste babysitters al de hoedanigheid van zelfstandige uit (zie art. 3, § 1, 1ste lid, Sociaal Statuut Zelfstandigen).

Om werknemer te zijn volstaat arbeid, naast loon en een gezagsrelatie, dat alle op basis van een overeenkomst (art. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet).

Babysitten is ongetwijfeld arbeid, ook al moet je enkel waakzaam zijn als de kinderen in bed liggen. Je doet dat vanzelfsprekend als je ingaat op een vraag van en dus op basis van een akkoord met de ouders van de baby. Ook de vergoeding kom je overeen. Die mag je de tegenprestatie van arbeid en dus loon noemen als de babysit onder het gezag staat van de ouders. Zelfs al zijn die in de regel afwezig tijdens het grootste deel van het babysitten, zij zullen wel bepalen wanneer de babysit aanwezig moet zijn en weer naar huis kan en instructies geven over hoe de kinderen moeten behandeld of aangepakt worden. Alle elementen van een arbeidsovereenkomst zijn m.a.w. aanwezig.

Geen bijdragen

Bijdragen betalen dus? In beginsel wel (art. 1, §1, 1ste lid, RSZ-wet). Maar wie occasionele “hoofdarbeid” verricht, wordt uitgesloten. Alleen voor professionele babysitters die geregeld meer dan acht uur per week ‘sitten’ geldt die uitsluiting niet (art. 16 Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

Onder de Arbeidsongevallenwet vallen de uitgesloten occasionele werknemers wel (art. 1, 1°, koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied en tot vaststelling van de bijzondere regels in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971). Maar daarvoor betaalt men geen bijdragen. Alleen de werkgever moet een premie betalen aan de arbeidsongevallenverzekeraar waarmee hij een polis moet afsluiten.

 

W. van Eeckhoutte

 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.