Belet de sociale wetgeving sociaal scoren?

De Morgen, dinsdag 10 juli 2018, p. 9.

Dit is een mooi initiatief, maar ik kan mij indenken dat het bij ondernemingen die eraan mee willen doen, enkele sociaalrechtelijke vragen oproept.

Vragen

Zie hier enkele van de vragen die zouden kunnen rijzen.

  • Kan een werknemer weigeren mee te werken aan een sociaal initiatief dat zijn werkgever in die zin uitwerkt?
  • Is er sprake van discriminatie als de werkgever maar bepaalde werknemers aan het initiatief laten deelnemen en wie is dan gediscrimineerd?
  • Wat is de rechtspositie van de werknemer wanneer hij ingaat op de vraag van zijn werkgever: blijft hij die ene dag als werknemer in dienst (en van wie dan: de werkgever of de sociale organisatie?) of is hij vrijwilliger van de sociale organisatie?
  • Loopt de werkgever het risico beschuldigd te worden van verboden terbeschikkingstelling van de werknemer?
  • Kan de werknemer die bij het vrijwilligerswerk schade toebrengt, daarvoor aansprakelijk worden gesteld en welke regels gelden dan?
  • Kan de werkgever of de sociale organisatie als burgerlijk aansprakelijke worden aangesproken tot vergoeding van die schade?
  • Is een ongeval dat de werknemer die dat overkomt, een arbeidsongeval en, zo ja, wiens arbeidsongevallenverzekeraar (die van de werkgever over die van de sociale organisatie) dat ten laste nemen?
  • Mag de werkgever de dag vrijwilligerswerk als (voor hem) gewerkte dag aangeven aan de RSZ?
  • Mag de werkgever de vrijwilligersorganisatie betalen om de werknemer te vergoeden?


Antwoorden

De antwoorden, waarvan de ene al evidenter zijn dan het andere, laat ik voorlopig achterwege, om niet ontmoedigend te klinken. De klank van het Belgisch sociaal recht gaat inderdaad (al te) vaak in die richting.

Maar mij zullen de antwoorden niet tegenhouden om het initiatief te steunen. 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.