Bonusvermindering

De Tijd, dinsdag 11 juni 2019, p. 3.

Mag het ietsje minder zijn?

(Ik heb het hier niet specifiek over de bonus van Roger Kesteloot en de voor hem geldende drempel, maar over bonussen in het algemeen.)

Rechtsbron

Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst nagaan op basis waarvan een werknemer recht heeft op een bonus: is die toegekend bij cao, bedongen in de arbeidsovereenkomst of een bijlage daarvan, gaat hij terug op een bonusreglement of een gebruik of heeft hij nog een andere rechtsgrond?

Voorwaarden 

Vervolgens moeten wij controleren wat die rechtsbron zegt over de voorwaarden van toekenning van de bonus. Een bonus die wordt toegekend met toepassing van de CAO nr. 90 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, is maar verworven wanneer aan welbepaalde voorwaarden is voldaan, waaronder het bereiken van een of meer niet-individuele doelstellingen (art. 8, 2°, CAO nr. 90). Het in dat kader uitgewerkte bonusplan heeft een beperkte geldingsduur (art. 10 van de bijlage 1, art. 9 van de bijlage 2 bij de CAO nr. 9). Is het bonusplan vastgelegd bij cao, dan kan daarin worden bedongen dat de begunstigden zich na afloop daarvan niet meer op het plan kunnen beroepen (art. 9, § 4, CAO nr. 90).

Maar dat laatste kan ook worden bereikt door bepalingen met die strekking in te lassen in cao’s, overeenkomsten of plannen die buiten dat kader in de toekenning van een bonus voorzien.

Bedrag 

Wat het bedrag van de bonus betreft, moet een soortgelijke redenering worden gevolgd. Is het bedrag of de wijze van berekening vastgelegd, dan kan de werkgever daaraan niet eenzijdig tornen. Tenminste als in die mogelijkheid niet is voorzien (voor de niet-recurrente bonussen toegekend op basis van de CAO nr. 90 is geregeld hoe dat moet gebeuren: art. 9 en art. 11 CAO nr. 90).

Hangt het bedrag af van een economische beoordeling of een evaluatie van de prestaties van de werknemer door de werkgever, dan kan die bepalend zijn voor de som die de werknemer al dan niet ontvangt. Hier is het van belang goed na te gaan wat in dat verband is vastgelegd.

Wie hierover iets meer wil vernemen, kan misschien de video’s bekijken die over dat onderwerp werden gepubliceerd op Jubel.

Hebt u dan nog vragen, dan beantwoordt SoConsult die graag.

 

Willy van Eeckhoutte

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.