Daar is het ziektebriefje weer! Of is het: weer weg?

 De Morgen dinsdag 5 oktober 2021, p. 1

De misvatting

Vandaag zijn werknemers verplicht om bij hen aan te kloppen voor een getuigschrift, zodat ze dit kunnen voorleggen aan hun werkgever” schrijft De Morgen. Het is een onuitroeibare misvatting die zich diep in de geest van de bevolking heeft genesteld. Hoe vaak men ook erop wijst dat het om een misvatting gaat, om de zoveel tijd steekt zij opnieuw de kop op.

De regel en de uitzondering

De werknemer is verplicht zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. Indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft of bij ontstentenis van dergelijk voorschrift, op verzoek van de werkgever, legt de werknemer aan deze laatste een geneeskundig getuigschrift voor” (art. 31, § 2, eerste lid, en tweede lid, eerste zin, Arbeidsovereenkomstenwet).

De regel is dus dat de werknemer geen medisch attest moet indienen. Enkel als de sectorale sociale partners of de werkgever en de vakbonden dat op ondernemingsvlak zijn overeengekomen, als dat in de onderneming zo werd vastgelegd in het arbeidsreglement of als de werkgever daarom expliciet vraagt, moet de werknemer een geneeskundig getuigschrift indienen. Die verplichting is m.a.w. juridisch gezien de uitzondering.

Afschaffen is verbieden

Ik ben benieuwd hoe men, als daartoe zou worden beslist, het “ziektebriefje” zal “afschaffen”. Door cao’s en arbeidsreglementen die de indiening van een geneeskundig getuigschrift nietig te verklaren en de werkgever te verbieden de eerste twee of drie dagen daarom te vragen? En wat zal de sanctie zijn als hij dat toch doet: in ieder geval gewaarborgd loon moeten betalen, ook als de werknemer van zijn arts geen vaststelling van arbeidsongeschiktheid krijgt? En zal de de ziekteverzekering tegemoetkomen in de kosten van raadpleging van een arts met het oog op het verkrijgen van een attest dat de werkgever niet mocht vragen, maar dat de werknemer toch maar heeft ingediend, al dan niet op expliciet of impliciet verlangen van de werkgever of op basis van een gebruik in de onderneming?

De regering zal in ieder geval goed moeten mikken om het briefje te krijgen waar ze het mogelijk wil.

Willy van Eeckhoutte

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.