"De bres in de Ierse dam"

 

  De Standaard, donderdag 20 september 2018, p. 22-23

 

Brussel is Rome niet (en ook niet Dublin)

 “Dit is een bres in de Ierse dam”, zo kopte De Standaard inderdaad op 15 september 2017.

 

Maar het arrest van het Hof van Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding waarvan dat artikel verscheen, dagtekent van 14 september 2017. Dat is geen twee, maar één jaar geleden.

 

Bovendien – en dit is belangrijker – besliste het Hof in dat arrest niet dat “voor Ryan-medewerkers het arbeidsrecht van toepassing is van het land waar zij hun dagtaak starten en eindigen, en niet onder wiens vlag Ryanair vliegt”.

 

Brussel

 

De zaak waarin het Hof uitspraak deed, had inderdaad geen betrekking op de vraag welk recht van toepassing was op de arbeidsovereenkomsten van het vliegend personeel van Ryanair, maar op de vraag voor welke rechtbank zij een zaak kunnen aanhangig maken.

 

Dat bepaalt de zgn. Brussel I-verordening van de EU. Op basis van die verordening kan een werkgever met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat, worden opgeroepen in een andere lidstaat voor het gerecht van “de plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt” (art. 19.2). Het Hof zegt daaromtrent dat in geval van een beroep dat is ingesteld door een werknemer die lid is van het boordpersoneel van een luchtvaartmaatschappij, voor de vaststelling van de bevoegdheid van het aangezochte gerecht het begrip „plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt” niet kan worden gelijkgesteld met het begrip „thuisbasis”. Maar het voegt eraan toe dat niettemin dat begrip een belangrijke aanwijzing vormt om de „plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt” te bepalen.

 

Rome

 

Nu is het wel zo dat de zgn. Rome I-verordening van de EU een vergelijkbaar begrip hanteert om te bepalen welk recht van toepassing is op een arbeidsovereenkomst. Dat is in beginsel het recht dat de partijen hebben gekozen, maar die keuze mag niet tot gevolg hebben dat de werknemer de bescherming verliest van de dwingende bepalingen van het arbeidsrecht van “het land waar, of bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht” (art. 8.1 en 2).

 

Dublin

 

Welk dat laatste land is voor het vliegend personeel van Ryanair, is (nog?) niet beslist op Europees niveau, al moet men geen waarzegger zijn om een beslissing te kunnen voorspellen.

 

Willy van Eeckhoutte

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.