“De coronaregistratieplicht geldt ook voor zelfstandigen”: een broodje a(a)p van de RSZ

www.standaard.be woensdag 24 maart 2012, 17.02 uur

Rap nog ‘n app?

Op woensdag 24 maart 2021 besliste het Overlegcomité de controles op verplicht telewerk op te drijven en te verscherpen:

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden”.


Dezelfde avond nog luidde het op de website van De Standaard:

Vanaf zaterdagavond wordt een app ter beschikking gesteld op de portaalsite van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.


Dat de overheid, de historiek van de app Coronalert in gedachten, een registratieapp zou ontwikkelen in drie dagen, leek wel een vervroeging van de Goede Week.

De Tijd sprak s ’anderendaags iets voorzichtiger van “een registratietool”:

De Tijd donderdag 25 maart 2021, p. 3

De wederopstanding voltrok zich inderdaad niet: toen de aap uit de mouw kwam, bleek het niet te gaan om een echte, op een smartphone of tablet te installeren app, maar om een gewone internetapplicatie, die ook gewoontjes “Coronavirus: telewerkaangifte” werd genoemd.


Het personeel toepassingsgebied van de registratieplicht

Werknemers of personeel

De Tijd had het op 25 maart 2021 in de titel over "werknemers", verder in het artikel over "personeelsleden". Maar dat zijn geen synoniemen, althans niet voor de toepassing van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dat omschrijft in zijn artikel 1, 9° de term “personeelslid” die het in sommige van zijn bepalingen gebruikt als volgt:

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: "personeelslid": elke persoon die werkt in of voor een onderneming, vereniging of dienst”.

Daaronder vallen zelfstandigen natuurlijk ook.

Zo is in elke onderneming, vereniging of dienst telethuiswerk verplicht “voor alle personeelsleden”, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening (art. 2, § 1, eerste lid, ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken).


werknemers…

Maar toen het Belgisch Staatsblad een dag later de nieuwe maatregel publiceerde, bleek in de formulering van de registratieverplichting wel degelijk sprake van werknemers:

Belgisch Staatsblad vrijdag 26 maart 2021, 2de editie, p. 29299

De Franse tekst gebruikt “travailleurs” en niet “membres du personnel ». En  de Duitse versie de tekst, weliswaar gepubliceerd op 1 april, spreekt van “Arbeitnehmer” en niet ″Personalmitgliedern″:

Belgisch Staatsblad donderdag 1 april 2021, p. 30874

 

... zijn geen zelfstandigen…

Werknemer is een gekend juridisch begrip. Een werknemer is de partij bij een arbeidsovereenkomst die door de andere partij, de werkgever, in dienst wordt genomen. Een arbeidsovereenkomst vereist dienstverband, ondergeschiktheid.

Zelfs in de ruimere invulling die het Europees recht geeft aan de term “werknemer” moet het nog altijd gaan om personen die onder gezag prestaties leveren tegen een vergoeding  (zie bv. HvJ 11 april 2019 C-603/17, Bosworth en Hurley, punten 25 en 26).

 

… tenzij volgens de RSZ…

Volgens de toelichting bij de tool op de website van de RSZ zou de registratieverplichting ook gelden als “personen op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn”. De webpagina geeft consultants en vennoten als voorbeeld:

 

“Werknemers” uitleggen alsof die term ook zelfstandigen omvat, kan echter bezwaarlijk in een juridische tekst.

 

... en Van Dale

Tenzij de minister van Binnenlandse Zaken zich zou hebben laten (ver)leiden door het Gratis Woordenboek Van Dale. Daar heet het (al te) losjes dat een werknemer iemand is “die voor een ander werkt en daarvoor betaald wordt”.

Maar die uitleg vind ik te goedkoop om waar te zijn. Voor een juriste dan toch.

 

Willy van Eeckhoutte

 


Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.