De onaanspreekbare aanspraak

De Standaard, maandag 7 mei 2018, p. 20-21

 

 

De wet-Peeters geeft werknemers […] het recht om bij overmacht en dringende persoonlijke redenen thuis te werken”, maar “slechts 36 procent van de werkgevers [laat] het toe”, schrijft Pascal Sertyn in De Standaard.

Zijn 64 procent van de werkgevers dan in overtreding en kunnen zij daarvoor worden bestraft?

 

Vraagt…

Neen. De werknemers hebben helemaal niet het recht om thuis te werken als zij dat niet met hun werkgever zijn overeengekomen. Ook niet bij overmacht of wegens dringende persoonlijke redenen.

Weliswaar bepaalt de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: “De werknemer kan aanspraak maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht of persoonlijke redenen” (art. 26, § 1, wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk). En weliswaar definieert de Dikke Van Dale aanspraak als “het recht om te eisen”. Maar Peeters is Van Dale niet. Bij hem betekent die uitdrukking iets anders: niets.

 

Maar gij zult niet (noodzakelijk) krijgen

Inderdaad, de volgende paragraaf van de wet zegt dat de werkgever “die niet kan ingaan op deze aanvraag” de werknemer schriftelijk en zo snel mogelijk op de hoogte moet brengen van de redenen (art. 26, § 2). De werkgever kan m.a.w. weigeren.

Wel is het mogelijk, maar niet verplicht, “het kader waarbinnen de werknemer occasioneel werk kan aanvragen” (en dus niet: krijgen), vast te leggen in een cao of in het arbeidsreglement.

Sancties zijn er ook niet.

Dat is pas wetgeving!

 

Conclusie

 Lees deze keer niet wat er staat (in de wet in De Standaard).

 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.