De RSZ verwelkomt mee

 De Morgen, dinsdag 21 mei 2019 p. 5

Een startbonus is loon

Op een startbonus betaal je blijkbaar veel belastingen, maar zijn daarop ook socialezekerheidsbijdragen verschuldigd?

Een startbonus wordt toegekend om in dienst te treden en dus vóór of bij de indiensttreding.  Op dat ogenblik zijn in de regel nog geen arbeidsprestaties verricht. Men zou dan ook kunnen zeggen dat een startbonus geen tegenprestatie is van al verrichte arbeid. Maar dat betekent nog niet dat dergelijke bonus geen loon zou zijn.

Vooreerst kan een werkgever een werknemer iets toekennen als tegenprestatie voor nog te verrichten arbeid.

Maar bovenal wordt het antwoord op de vraag of op een toekenning die een werkgever aan een werknemer doet, socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, niet bepaald door het al dan niet loon-tegenprestatie-van-arbeid zijn. Socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd op loon in de zin van de Loonbeschermingswet (art. 23, eerste en tweede lid, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid Werknemers).

Elke geldsom of in geld waardeerbaar voordeel waarop de werknemer recht heeft “ingevolge zijn dienstbetrekking” is loon in de zin van de Loonbeschermingswet (art. 2, eerste lid, 1, Loonbeschermingswet).

De werkgever die in de toekenning van een startbonus voorziet, geeft iemand die werknemer wordt, een geldsom om in te stemmen met de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst. Hij geeft de werknemer m.a.w. een weliswaar voorwaardelijk, recht op de premie als gevolg, d.i. ingevolge de dienstbetrekking.

 Willy van Eeckhoutte

 

Elke vraag over om het even welke bonus kan SoConsult beantwoorden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.