De teletijdmachine van het Belgisch Staatsblad

  Belgisch Staatsblad 18, 21 en 30 januari 2021

De teletijdmachine is een apparaat waarmee mensen naar het verleden kunnen worden geflitst.

De lectuur van het Belgisch Staatsblad biedt die mogelijkheid ook. Zo katapulteert onze staatscourant zijn lezers terug naar eind 2019

Terugwerkende kracht

Een koninklijk besluit tot algemeenbindendverklaring van een collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van de datum waarop de cao in werking treedt. Het kan echter nooit meer dan één jaar vóór de bekendmaking ervan terugwerken (art. 32 Cao-wet).

De in januari 2021 gepubliceerde koninklijke besluiten van algemeenbindendverklaring van cao’s hebben dus geen uitwerking op verplichtingen die moesten worden nageleefd in december 2019.

Werkgevers die aangesloten zijn bij een representatieve werkgeversorganisatie die contractpartij was bij een dergelijke cao die op hen van toepassing is, zijn daardoor echter al gebonden vanaf de datum van inwerkingtreding van de cao (art. 19.1 Cao-wet). En zelfs niet-leden die ressorteren onder het paritair comité waarin de cao werd gesloten zijn daardoor vanaf de vijftiende dag na de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad, van het bericht van neerlegging van de cao, gebonden in de hierboven vermelde voorbeelden. Cao-bedingen over eindejaarspremies en individuele pensioenstortingen zijn immers zogenaamde individueel normatieve cao-bepalingen. Zij binden de laatstgenoemde werkgevers, zij het slechts suppletief: in de individuele arbeidsovereenkomsten zou schriftelijk iets anders kunnen bedongen zijn of worden, bv. geen eindejaarspremie of een met een lager bedrag (art. 26, eerste lid, Cao-wet).

Veel negatieve effecten zal de late publicatie in het Belgisch Staatsblad van de besluiten tot algemeenbindendverklaring in de praktijk dan ook niet hebben.

Zij heeft zelfs een positief effect.

Inderdaad, eigenlijk is die teruggang in de tijd heerlijke en zelfs helende lectuur: hij voert ons terug naar eind 2019, naar de  precoronatijd.

Visionaire kracht?

Er is bovendien potentieel in de omgekeerde richting. In één album van Suske en Wiske flitst de teletijdmachine Jerom, die eigenlijk uit de zeventiende eeuw stamt, samen met onze helden naar de toekomst (W. VANDERSTEEN, De dolle musketiers, Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1953, 58).

De teletijdmachine van de staatscourant kan ons dan ook in die richting aan het dromen zetten: wie weet worden de sociale partners en de overheid binnenkort zelf dolle musketiers en lezen wij in ons lijfblad hoe zij vooruitziend de individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers ná corona aanpakken.

Wie zei daar ook weer dat het Belgisch Staatsblad geen flitsende publicatie is?

Willy van Eeckhoutte

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.