Een attest op rekest

 De Tijd, woensdag 15 april 2020, p.  en 6

Een attest op rekest!

Wie op doktersbevel thuis zit omdat hij mogelijk besmet is met het coronavirus maar geen symptomen heeft, kan binnenkort niet meer op het gewaarborgd loon van zijn werkgever rekenen”.

Kan hij dat dan nu wel? Ik denk het niet.

Gewaarborgd loon 

Enkel werknemers die arbeidsongeschikt zijn door ziekte of ongeval, hebben recht op gewaarborgd loon (art. 52- 54 en 70 – 73 Arbeidsovereenkomstenwet). 

Het Hof van Cassatie geeft weliswaar een ruime invulling aan de begrippen ziekte of ongeval (Cass. 12 maart 1984, nr. 3696). Maar men kan toch moeilijk ernstig voorhouden dat wie “mogelijk besmet is met het coronavirus” op grond van dat enkele feit arbeidsongeschikt is, d.w.z. ongeschikt is het overeengekomen werk te verrichten “wegens ziekte of ongeval”. Het gaat hier uiteraard om een ziekte of ongeval waardoor de betrokkene zelf effectief getroffen is en die tot gevolg heeft dat hij arbeidsongeschikt is, niet om het risico anderen te besmetten en mogelijk ziek te maken. Ik heb nog nooit horen beweren dat een werknemer die niet kan werken omdat een andere werknemer ziek is of het slachtoffer is geworden van een ongeval, zelf recht heeft op gewaarborgd loon, laat staan daarop recht zou heeft op grond van het loutere risico voor deze laatste. 

Die besmette werknemer die omwille van dat risico voor anderen thuis moet blijven en geen ander werk kan verrichten, bv. telewerk, is tijdelijk werkloos: zijn arbeidsovereenkomst is, als het hem om die reden echt verboden wordt te werken, geschorst wegens overmacht (art. 26, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet). Hij heeft dan, als de voorwaarden daarvoor vervuld zijn, dan recht op werkloosheidsuitkering als tijdelijk werkloze. 

Is de besmette werknemer zelf ook ziek en als gevolg daarvan niet in staat het overeengekomen werk naar behoren te verrichten, dan wordt zijn arbeidsovereenkomst geschorst wegens ziekte (art. 31, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet). Hij heeft dan recht op gewaarborgd loon onder de bij de wet bepaalde voorwaarden. Eventueel, nl. als een cao of het arbeidsreglement dat oplegt of wanneer de werkgever daarom vraagt, moet hij dan een geneeskundig getuigschrift indienen (art. 31, § 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet). En blijft de werknemer na de periode van gewaarborgd loon arbeidsongeschikt, dan heeft hij recht op een ziekteverzekeringsuitkering als hij aan de voorwaarden voldoet.

Oplossing

Laat dat alles nu net de “oplossing” zijn die de sociale partners hebben gevonden...

 

Hoewel. Voor schorsing van de arbeidsovereenkomst op grond van overmacht voorziet de wet niet in een attest. De sociale partners willen dat nu ingevoerd zien.

Dat is nu eens een opbeurend innoverend initiatief in deze coronatijden: een nieuw attest!

Gelukkig is er meer: het was hopelijk wel het voorstel de werkloosheids- en de ziekte-uitkering op elkaar af te stemmen die voor de “opsteker” zorgde.

 

Willy van Eeckhoutte 

Stel hier je sociaalrechtelijke vragen aan SoConsult. Een vraag stellen kost niets. Je betaalt enkel voor het antwoord als je je vooraf akkoord hebt verklaard met het voorgestelde bedrag.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.