Het recht minimale dienstverlening te organiseren

De Tijd, dinsdag 15 mei 2018, p. 7

 

 

 

Als een werkgever die wordt geconfronteerd met een stakingsaanzegging, zelf een systeem van minimale dienstverlening opzet, doet hij dan geen afbreuk aan het recht te staken?

 

Blijkbaar niet, want anders zouden de vakbonden, die daardoor volgens “allergisch” zijn, dat wel zeggen. Nu staat er een daardoor, om de termen van De Standaard te gebruiken, alleen “voor paal”, na “een koude douche” te hebben gekregen,

 

En inderdaad, zoals werknemers het recht hebben op collectieve actie, waarvan staking de bekendste, maar niet de enige is, hebben ook werkgevers het recht weerwerk te bieden (art. 6.4 Europees Sociaal Handvest). Uitsluiting of lockout is daarbij de bekendste vorm van hun mogelijkheden tot collectief optreden, zij het zelden gebruikt. Waarom zou het organiseren van een minimale dienstverlening met de werkwilligen daartoe niet kunnen behoren?

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996050352&table_name=wet

 

 

In die optiek hebben werkgevers niet alleen de mogelijkheid bij staking een minimale dienstverlening uit te werken, maar ook het recht daartoe.

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.