Het vakantieplaatje volkleuren...

De Tijd, zaterdag 3 maart 2018, p. 3

 

Het plaatje van de dagen ‘vakantie’ in de private sector dat Pieter Blomme schetst in De Tijd, is wel erg onvolledig, tenminste als men het plaatst tegenover het lijstje dat hij daarboven maakt voor Vlaamse en federale ambtenaren. Zes van de laatste zeven ‘vakantiedagen’ die hij in zijn tabel opneemt, bestaan ook voor werknemers van de particuliere sector, zij het in een andere vorm.

Zonder rekening te houden met regelingen die eigen zijn aan een bedrijfstak of onderneming en (2) mij beperkend tot de thema’s vermeld in de opsomming voor de publieke sector, heb ik het magere rijtje “Vakantie werknemers privésector” aangevuld zoals in de afbeelding aangegeven in rode kleuren. Zie hier de bronnen:

* en **: art. 30 en 30bis van de Arbeidsovereenkomstenwet

**:  CAO nr. 45 van 19 december 1989 houdende invoering van een verlof om dwingende redenen

koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten

Als men met die gegevens de optelling van de aantallen maakt, komt men tot het bizarre resultaat dat ik in de figuur aangeef. Het is maar wat je begrijpt onder "vakantie".

 

Conclusie

 

Met “cijfers” kan je alles of niets bewijzen.

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.