Inschrijving als werkzoekende: gedaan met het dolce far niente?

De Tijd, woensdag 30 mei 2018, p. 5

 

 

Mogen

 

Iedereen die wettelijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, mag zich om op het even welk ogenblik als werkzoekende inschrijven, ongeacht of hij een job heeft als werknemer, ambtenaar of zelfstandige, dan wel zonder werk zit (art. 32 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding).

 

  

Moeten

Een verplichting zich als werkzoekende in te schrijven is er enkel als men een werkloosheidsuitkering wil krijgen. Bij de bevoegde publieke arbeidsbemiddelingsdienst ingeschreven zijn en blijven, is een toekenningsvoorwaarde in de werkeloosheidsverzekering (art. 58, § 1, 1ste lid, Werkloosheidsbesluit).

   

Een werkloosheidsuitkering kan men niet cumuleren met een werk (art. 44 Werkloosheidsbesluit). Tijdens de opzeggingstermijn is een inschrijving als werkzoekende dan ook niet “verplicht”: men kan toch geen uitkering krijgen. Dat is overigens ook het geval voor de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding. Deze laatste wordt voor de toepassing van de regels van de werkloosheidsverzekering immers als loon beschouwd (art. 46, § 1, 1ste lid, 5°, Werkloosheidsbesluit). En zonder loon zijn is, zoals zonder werk zijn, een van de primaire voorwaarden om een werkloosheidsuitkering toegekend te krijgen . 

 

Daarin moet volgens de Vlaamse minister van werk nu blijkbaar verandering komen: ook al kan hij nog geen werkloosheidsuitkering ontvangen, een werknemer zou zich al tijdens de opzeggingstermijn en  tijdens de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding als werkzoekende moeten inschrijven. Alleen lijkt hij ervan uit te gaan dat dit een zaak is van de federale overheid (arbeidsrecht - art. 6, § 1, VI,12°, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen) en niet van de Gewesten (arbeidsbemiddeling - art. 6, § 1, IX, 1°, van dezelfde wet.

 

Zo lijkt België meer en meer de Italiaanse toer op te gaan. Niet die van het dolce far niente, maar die van de Italiaans Grondwet. Artikel 1 daarvan luidt: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro" (Italië is een democratische republiek gebaseerd op het werk). Geef toe: andere koek dan: "België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten." Al brengt dat natuurlijk ook veel werk mee.

 

 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.