Lees hier het corona-arrest!

De Standaard, dinsdag 7 april 2020, p. 36

 

Boete

De Arbeidsovereenkomstenwet Betaalde Sportbeoefenaars bepaalt dat wanneer een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars die voor een bepaalde tijd gesloten is, voortijdig wordt beëindigd zonder dringende reden, “de benadeelde partij wegens het verbreken daarvan” recht heeft op “een vergoeding gelijk aan het bedrag van het tot het verstrijken van die termijn verschuldigd loon”. Die vergoeding mag echter niet meer bedragen dan het dubbel van de vergoeding die verschuldigd is wanneer het zou gaan om de beëindiging zonder opzegging binnen de voorgeschreven termijn en zonder dringende reden van een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst (art. 4, vierde lid).

Het bedrag van die laatste vergoeding wordt bij koninklijk besluit vastgesteld (art. 5, tweede lid, Wet Betaalde Sportbeoefenaars). Het is gelijk aan “het lopend loon en de voordelen verworven krachtens overeenkomst” overeenstemmend met 3, 4 1/2 , 6, 12 of 18 maanden, naargelang van de hoogte van het loon en het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (art. 1 koninklijk besluit van 13 juli 2004 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars). 

Dat is de “boete” waarover Frank Van Laeken het heeft. 

Corona-arrest: arrêtez-moi!

Welke invulling men ook geeft aan de begrippen “lopend loon” en “voordelen verworven krachtens overeenkomst”, de basis voor de berekening van de vergoeding kan onmogelijk “de laatste ontvangen sommen onder het regime van technische werkloosheid” zijn. Het gaat wel degelijk om “de contractueel bepaalde vergoedingen” en wat daarmee samenhangt.

Een corona-arrest in de betekenis die Frank Van Laeken daaraan geeft, valt dan ook niet te verwachten. In ieder geval ben ik niet gewiekst genoeg om dat te trachten af te dwingen. En laat een andere advocaat maar voor paal te staan. Voor doelpaal dan.

 

Willy van Eeckhoutte

 

Zelfs een gewiekste vraag stellen aan SoConsult, kost niets. Enkel voor een antwoord betaal je de opgegeven prijs als die je bevalt.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.