Loon omzetten in opleiding

   De Tijd, vrijdag 24 augustus 2018, p. 7.

 Een derde van de werknemers willen een stuk van hun jaarlijks brutoloon omzetten in een persoonlijk opleidingsbudget, zo blijkt uit een enquête van Acerta en Jobat.be.

 Kan en mag dat wel in de huidige stand van het recht?

 Individuele opleidingsrekening

Het opleidingskrediet dat voorkomt op de individuele opleidingsrekening waarvan sprake in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk bevat in ieder geval geen bepalingen omtrent omzetting van loon in opleiding (afdeling 1 van hoofdstuk 2 de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk).

 Integendeel, die wet bepaalt dat wanneer de werknemer die over geen bij cao toegekende opleidingsdagen of opleidingskrediet beschikt, noch over een individuele opleidingsrekening, van zijn recht op gemiddeld twee dagen opleiding per jaar gebruikt maakt door een opleiding te volgen buiten de gewone werktijden, de uren die daarmee overeenkomen, recht geven op de betaling van het normale loon, zonder evenwel aanleiding te geven tot de betaling van een eventueel overloon (art. 15, 4de lid, Wet Werkbaar en Wendbaar Werk). Het is m.a.w. de werkgever die op grond van die dwingende wetsbepaling de opleiding moet betalen. Die kostprijs van twee opleidingsdagen kan dus in ieder geval niet in mindering worden gebracht van het loon, ook niet als de werknemer daarmee akkoord zou gaan.

 En daarbuiten?

 De vraag of de werknemer aanvullende opleidingsdagen kan “kopen” door afstand te doen van een deel van zijn loon, moet worden benaderd vanuit het verbintenissenrecht en de Loonbeschermingswet.

 Vanzelfsprekend kan een werknemer een deel van zijn loon besteden aan opleidingen. Als de werkgever een opleiding tegen betaling ter beschikking stelt van zijn werknemers (juridisch mag dat) of een opleiding voor een werknemer prefinanciert, kan de werknemer hem niet toestaan daarvoor een deel van zijn loon in te houden. Artikel 23 van de Loonbeschermingswet verzet zich daartegen.

 De werkgever achteraf betalen met het ontvangen loon kan wel.

 Conclusie

 Loon “omzetten” in opleiding is juridisch niet voor de hand liggend.

 

 

 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.