“Maak van alle parlementsleden werknemers”?

 

De Morgen, vrijdag 23 november 2018, p. 1

 

 

 

Maak van alle parlementsleden

zelfstandigen!

Onafhankelijkheid

Werknemers zijn, in de huidige stand van het recht, fysieke personen die tegen vergoeding hun arbeidskracht ter beschikking stellen onder gezag, die in ondergeschikt verband werken, die afhankelijk zijn van een opdrachtgever. Kan ten aanzien van parlementsleden geen twijfel bestaan dat de eerste twee elementen voorhanden zijn (zij zijn fysieke personen die werken), het derde (ondergeschikt verband) geldt voor hen zeker niet: als parlementsleden iets niet doen, is werken in een “gezagsband” zoals de Arbeidsrelatieswet dat noemt (art. 328, 5°, b, Programmawet (I) van 27 december 2017). Zij zouden althans niet mogen in ondergeschikt verband staan, zoals terecht elders in De Morgen wordt gesteld (Ik laat daarbij buiten beschouwing dat zij in werkelijkheid eigenlijk onder het gezag staan van hun partij, die men dan als hun werkgever zou kunnen beschouwen…).

Neen, parlementsleden werken eerder als zelfstandigen: onafhankelijk, zonder gezagsband. Krijgen zij dan niet beter het sociaal statuut van de zelfstandigen?

Statuut

Als men “statuut” begrijpt in de betekenis van rechtspositie natuurlijk niet. “Statuut” heeft in de regel de betekenis van “statutaire arbeidsverhouding”, die tot stand komt op basis van een eenzijdige beslissing. Werknemers hebben die niet, maar ook zelfstandigen zijn “niet verbonden door een statuut” zegt de wet (art. 328, 5°, b, Programmawet (I) van 27 december 2017).

Maar als men daarmee het socialezekerheidsstatuut bedoelt, liggen de zaken anders: de socialezekerheidsbescherming van werknemers is nog altijd voordeliger dan die van zelfstandigen, al was het maar omwille van het feit dat zelfstandigen geen echte werkloosheidsverzekering kennen.

Eenheids”statuut”

In zekere zin is de vraag naar een “sociaal statuut” voor parlementsleden een bewijs van de achterhaaldheid van het onderscheid tussen een werknemers- en een zelfstandigenstatuut.

Iedereen heeft recht op bescherming tegen sociale risico’s, of die nu parlementslid is of niet. Laten wij dus een echt eenheidsstatuut van sociale bescherming uitwerken.

 

Willy van Eeckhoutte

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.