Mogen werknemers over de onderneming met de pers spreken?

 De Standaard vrijdag 20 december 2019, p. 10

Zwijgplicht voor personeel? 

Het merendeel van het personeel van de NMBS is statutair aangeworven https://jobs.nmbs.be/FAQ . Dat betekent dat de publieke werkgever die de NMBS is, eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kan bepalen, vanzelfsprekend binnen de wettelijke en reglementaire grenzen. 

Dat statutaire personeelsleden een contractuele verbintenis zouden zijn aangaan niet met de pers te spreken, zoals Jef Poppemonde schrijft in De Standaard, is weliswaar niet uitgesloten, maar lijkt eerder onwaarschijnlijk. 

Maar of het nu om een contractuele verbintenis dan wel om een statutair opgelegd verbod gaat, de vraag is of die zwijgplicht wel rechtsgeldig is. Kan m.a.w. een werkgever personeelsleden wettig verbieden “met de pers te praten”? 

Ook een werknemer geniet het recht op vrije meningsuiting, grondrecht dat wordt gewaarborgd door artikel 10 van het EVRM.  Volgens een vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een werknemer zelfs recht op vrije meningsuiting als het niet gaat om loutere “informatie” of positieve, niet-beledigende of onverschillige “ideeën”, maar om kwetsende, choquerende of storende uitingen (laatst nog: EHRM nr.790400/12, 13 januari 2015, Rubins/Letland, punt 75). 

Dat recht is echter niet absoluut: werknemers zijn aan hun werkgever loyauteit, terughoudendheid en discretie verschuldigd, een plicht die weliswaar zwaarder weegt voor ambtenaren uit de publieke sector dan voor die van de private sector, maar die evenzeer daar geldt (EHRM 21 oktober 2011, nr. 28274/08, Heinisch / Duitsland, punt 64).

Er moet dan ook worden gezocht naar een passend evenwicht tussen het recht op vrije meningsuiting van personeelsleden en de wederzijdse rechten en plichten die eigen zijn aan arbeidsovereenkomsten (of statutair verband) en het beroepsleven (EHRM (Grote Kamer) 12 september 2011 nrs. 28955/06, 28957/06, 28959/06, 28964/06, Palomo Sanchez e.a. / Spanje, punt 74; zie bv. ook RvSt 26 oktober 2011, nr. 216.000, Van Vaerenbergh). 

Conclusie

Ik denk niet dat de “contractuele” zwijgplicht het spoorwegpersoneel wettig verbiedt aan de pers de motieven voor hun staking te vertellen. Zeker niet als wat de treinbegeleiders, - bestuurders en – technici willen zeggen, betrekking heeft op hun arbeidsvoorwaarden. Maar evenmin als zij hun vrees voor privatisering van “het spoor” willen uitspreken.

Willy van Eeckhoutte

 

Vragen over wat een werkgever van zijn werknemers mag eisen in verband met hun contacten met de pers? Stel ze aan SoConsult.

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.