Niet-opgenomen vakantiedagen

De Standaard, vrijdag 17 augustus 2018, p. 20

 

 

 

Dat is nu (nog) eens een interessante vraag, zij het dat zij (al te) vaak terugkeert:

-       de Belgische werkgevers “zijn niet geneigd” de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen “toe te staan”

-       als Belgische werknemers “hebben wij meer kans dat onze werkgever de onbenutte vakantiedagen uitbetaalt”.

“Niet geneigd” en “kans”: zijn de werkgevers dan niet verplicht toe te staan dat niet-opgenomen vakantiedagen worden overgedragen en zijn zij niet verplicht de onbenutte vakantiedagen te betalen?

 

Overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen

 

De Belgische vakantiewetgeving bepaalt dat de vakantie moet worden toegekend binnen twaalf maanden die op het einde van het vakantiedienstjaar volgen (art. 64, 1°, Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse-Vakantiewet). De vakantiedagen moeten dus worden opgenomen voor 31 december van het vakantiejaar. Geen overdracht naar het volgende kalenderjaar dus.

 

Maar uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt alvast dat wanneer de werknemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet alle vakantiedagen heeft kunnen opnemen voor het einde van het vakantiejaar, hij de niet-opgenomen dagen moet kunnen overdragen naar het volgende jaar (o.m. HvJ 30 juni 2016, C-178/15 (Sobczyszyn)).

 

Betaling van niet-opgenomen vakantiedagen

Wat betreft de betaling van niet-opgenomen vakantiedagen, is de wet heel duidelijk: de werkgever dient de bediende - want enkel die krijgt zijn vakantiegeld van de werkgever - ten laatste op 31 december van het vakantiejaar, het vakantiegeld met betrekking tot deze niet opgenomen vakantiedagen te betalen (art. 67, 2de lid, Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse-Vakantiewet).

 

Conclusie

 

Ofwel hebben de 47 procent van de Belgische werknemers die hun niet-opgenomen vakantiedagen mogen overdragen, een werkgever die “geneigd is” de Belgische wetgeving soepel te interpreteren of die gewoon zelf flexibel is (het moeten niet altijd de werknemers zijn). Ofwel is de niet-opname van de vakantiedagen toe te schrijven aan ziekte of ongeval.

Als slechts 26 procent van de Belgische werknemers het vakantiegeld voor niet-opgenomen vakantiedagen betaald krijgt, moeten zij dringend hun “kans” te baat nemen en zich tot hun vakbond richten of een advocaat onder de arm nemen.

 

W. van Eeckhoutte

 

 

 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.