Onderneming stelt enkel uitzendkrachten tewerk

Geen werknemers, wel uitzendkrachten 

De Standaard, dinsdag 16 januari 2018, p. 18

Volgens de Nederlandse politicus Willem Moorlag, voorheen directeur van de sociale werkplaats Alescon, blijkbaar wel. Maar de rechter besliste dat Alescon alleen maar klinkt als Alleskan. Volgens hem kan dat niet (Kantonrechter Assen 19 december 2017, zaak-/rolnummer: 5846544 \ CV EXPL 17-2417).

Eigen aan de Nederlandse zaak is dat de werknemers van Alescon waren tewerkgesteld in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening, WSW afgekort en dat haar werknemers, in het vonnis WSW-ers genoemd, in de sociale werkvoorziening werkten. Ik laat dat aspect hier buiten beschouwing, hoewel de rechtbank zijn beslissing in eerste instantie steunt op het motief dat “de door Alescon c.s. toegepaste uitzendconstructie in strijd is met doel en strekking van de WSW”.

Mijn vraag is of en, zo ja, in welke gevallen de Belgische rechter zou kunnen beslissen dat de uitzendkrachten waarop een onderneming zonder eigen personeel een beroep doet, “in vaste dienst moeten komen” van die onderneming, om de termen van het artikel in De Standaard te gebruiken.

Om in die zin te kunnen beslissen is in de eerste plaats vereist dat het beroep op uitzendkrachten niet wettig gebeurt.

 

Alleen uitzendpersoneel

Kan een onderneming zonder eigen personeel dat wel, enkel uitzendkrachten tewerkstellen?

De wet bepaalt dat uitzendarbeid enkel kan om tijdelijke arbeid uit te voeren, zijnde een activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst wordt uitgeoefend en tot doel heeft in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien of te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk of te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk (art. 21 en art. 1, § 1, Uitzendarbeidswet).

Een onderneming zonder personeel, bv. een eenpersoonszaak, kan met een tijdelijke vermeerdering van werk geconfronteerd worden of behoefte hebben aan arbeidskracht om een uitzonderlijk werk te kunnen uitvoeren. Zij kan daarvoor een beroep doen op een of meer uitzendkrachten.

 

Onderneming zonder personeel wordt werkgever van de uitzendkrachten

Wordt tegen die regel gezondigd, bv. omdat de onderneming zonder eigen personeel structureel een beroep doet op uitzendarbeid, dan wordt zij op grond van de wet de werkgever van de uitzendkracht (art. 20, 2°, Uitzendarbeidswet).

De Kantonrechter van Asse kwam in de zaak-Alescon tot dezelfde conclusie op de overweging “dat de [werknemers] die op basis van een schriftelijk contract met [het uitzendbureau] bij Alescon te werk zijn gesteld feitelijk een arbeidsovereenkomst met Alescon hebben gesloten” (onder 4.8).

In België is het, in het hierboven geschetste scenario, niet nodig terug te grijpen naar dergelijke redenering. De wet regelt het.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.