Onzalig zij die weinig verdienen

 De Morgen, woensdag 26 juni 2019, p. 9

 

  

Wie weinig verdient, zal geen verhoging ontvangen

 

Wat De Morgen vergeet te vermelden, is dat "de minimumlonen” van "de cao" waarover hij het heeft, “het” gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen is van de Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen. Het gaat m.a.w. over de drie minima vermeld in artikel 3 van die cao.

 

Minstens had men erbij moeten zeggen dat het om de interprofessionele of intersectorale minima gaat, m.a.w. die welke moeten worden gerespecteerd door de werkgevers die niet ressorteren onder een paritair comité dat eigen minima oplegt. Die zijn in de regel hoger, zodat "de minimumlonen" van de CAO nr. 43” inderdaad het absolute minimum zijn.

 

Sectoraal

 

De bedragen van de minimale sectorale loonschalen worden wellicht alle wel aangepast, in uitvoering van punt II.A van de Aanbeveling nr. 27 die de Nationale Arbeidsraad op 23 april 2019 deed aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 1 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Met de interprofessionele minima van de CAO nr. 43 is dat niet het geval.

 

Interprofessioneel

               

Interprofessionele cao's gesloten in de Nationale Arbeidsraad moeten, zoals overigens ook sectorale cao's gesloten in de paritaire comités, door alle in die paritaire organen vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties worden ondertekend (art. 24 Cao-wet). Een enkele organisatie kan dus het sluiten verhinderen van een in een paritair orgaan gesloten cao. Dat is nu het geval met de cao die normaal in de Nationale Arbeidsraad zou worden gesloten om de basisbedragen van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen op te trekken. Dergelijke optrekking was al niet meer gebeurd sinds 1 oktober 2008, door de CAO nr. 43undecies tot wijziging van de CAO nr. 43. Zij was een uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008.

 

Punt I.B van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 voorzag in een nieuwe verhoging, met 1,1 procent, vanaf 1 juli 2019. Of beter gezegd: het ontwerp van nieuw interprofessioneel akkoord, want een echt IPA kwam er niet. Dezelfde interprofessionele werknemersorganisatie die weigerde het ontwerp te ondertekenen, wil ook de minima van de CAO nr. 43 niet optrekken.

 

Willy van Eeckhoutte

 

Bij ons krijgen ook kleine vragen een groter antwoord. Stel ze aan SoConsult.

 

 

 

 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.