Opleiding voor overname vóór de overname

De Standaard, zaterdag 5 - zondag 6 september 2020, p. 36

De Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren, een onderdeel van de Duitse groep Deichmann, wil blijkbaar de 43 winkels die hij van het failliete Brantano wil overnemen, pas vanaf februari 2021 geleidelijk openen. Op dat tijdstip zijn zes maanden verstreken na de datum van het faillissement.

Die termijn van zes maanden is belangrijk omdat dit de maximale termijn is waarbinnen, na twee verlengingen van de initiële termijn van twee maanden, een overname na faillissement moet gebeurd zijn opdat de overnemer in principe de bij de vorige werkgever bestaande collectief bedongen of collectief toegepaste arbeidsvoorwaarden en anciënniteit zou moeten respecteren (art. 11, 13 en 14 CAO nr. 32bis).

Maar wat als de kandidaat-overnemer nog voor het verstrijken van de termijn van zes maanden alvast een aantal werknemers van de over te nemen onderneming “in opleiding heeft gezet”. Moet hij bij een overname van de onderneming na de termijn ten aanzien van die werknemers wel de collectief bedongen arbeidsvoorwaarden en anciënniteit respecteren? Dat is blijkbaar een vraag die nog geen definitief antwoord kreeg.

Dat antwoord is nochtans eenvoudig. De bepalingen die het behoud van de voornoemde rechten voorschrijven, gelde, maar “op voorwaarde dat de overname geschiedt binnen een [tweemaal verlengbare] termijn van twee maanden vanaf de datum van het faillissement” (art. 11, eerste lid, CAO nr. 32bis).

Dat geldt ook ten aanzien van werknemers die zelf al voor de overgang van de onderneming “overgenomen” zijn. De overname is die van de onderneming.

Dat belet natuurlijk niet dat de werknemers die nu al “in opleiding zijn gezet” hun collectief bedongen arbeidsvoorwaarden en anciënniteit behouden op grond van het feit dat zij ononderbroken in dienst zijn gebleven of omdat zulks bij hun wederaanwerving is of nadien wordt bedongen.

 

Willy van Eeckhoutte

 

Ook op andere sociaalrechtelijke vragen geeft SoConsult een antwoord. Tegen een forfaitaire betaling na aanvaarde offerte.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.