Straffen op niveau

De Standaard woensdag 12 september 2018, p. 3

Vroeger konden overtredingen van bepalingen van het arbeids- of socialezekerheidsrecht waarop strafsancties stonden, naast met geldboetes altijd worden bestraft met gevangenisstraffen.

Al bijna tien jaar geleden, in 2010, zag "de sociale wetgever" in dat te pas en te onpas dreigen met dergelijke zware straffen geen goede zaak is. Er moeten gradaties zijn in de bestraffing.

Vandaar dat artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat sociaalrechtelijke misdrijven worden bestraft met een sanctie van niveau 1, niveau 2, niveau 3 of niveau 4:

  • de sanctie van niveau 1 bestaat uit een administratieve geldboete van 10 tot 100 euro.
  • de sanctie van niveau 2 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro.
  • de sanctie van niveau 3 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1000 euro, hetzij een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro.
  • de sanctie van niveau 4 bestaat uit hetzij een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6000 euro of uit een van die straffen alleen, hetzij een administratieve geldboete van 300 tot 3000 euro.

Alleen de sanctie van het hoogste niveau kan ook een gevangenisstraf zijn.

In de memorie van toelichting bij het ontwerp van wetboek staat o.m. te lezen:

Het ontwerp aarzelt niet om enkel een sanctie van geldboete voor te stellen voor de lichte, matig zware of zware inbreuken terwijl in het verleden alle of bijna alle inbreuken van het sociaal strafrecht een gevangenisstraf vermeldden. Het is een vernieuwing in die zin dat de gevangenisstraf niet aangewezen is voor alle inbreuken. De praktijk toont bovendien aan dat, behalve in de ernstige gevallen, de gevangenisstraf nooit uitgevoerd wordt, aangezien zij enerzijds met uitstel wordt uitgesproken en anderzijds de korte gevangenisstraffen niet worden uitgevoerd”.

De wetgever volgde daarbij het ontwerp van de commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, waarvan vier leden van de academische wereld deel uitmaakten (art. 3, 6°, koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot oprichting van een Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht).

 

W. van Eeckhoutte

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.