Voetpijn op het werk

 De Morgen, vrijdag 7 juni 2019, p. 17

Pumps and (working) circumstances

Vrouwen verplichten op het werk hoge hakken te dragen, wie anders dan Japanse werkgevers verzint zoiets? Allemaal mannen waarschijnlijk.

Genderdiscriminatie

Naar Belgisch recht zou een dergelijke verplichting, neergeschreven of niet, neerkomen op rechtstreekse discriminatie op grond van het geslacht in de arbeidsbetrekking, meer bepaald op het vlak van het welzijn op het werk en dus in beginsel verboden (art. 6, § 2, 2°, veertiende gedachtestreepje en art. 19 Genderwet).

Een direct onderscheid op grond van sekse kan inderdaad enkel worden gerechtvaardigd op grond van “een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste”. Daartoe moet sprake zijn van een bepaald kenmerk dat verband houdt met het geslacht dat wezenlijk en bepalend is “vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgeoefend” (art. 13, § 1, Genderwet).

In Japan worden hoge hakken blijkbaar beschouwd als “noodzakelijk en geschikt voor de werkvloer”. Maar dat moet dan te maken hebben met het bodemreliëf van de vulkanische archipel waaruit het land is samengesteld.

Voetpijn op het werk

Het is merkwaardig dat het de Japanse minister van Volksgezondheid is die dat verkondigt. Ik zie zijn Belgische tegenhangster nog niet direct pleiten voor pumps. Niet op de werkvloer, maar zelfs niet op de dansvloer. 

Weliswaar bevat de Codex over het welzijn op het werk wat voetbescherming betreft enkel bepalingen over isolerende, orthopedische en veiligheidsschoenen of –laarzen, schoenen met versterkte zolen en aangepast schoeisel bij het hanteren van lasten.

Maar dat belet niet dat de Wet Welzijn Werknemers de werkgever in algemene termen oplegt de nodige maatregelen te nemen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk (art. 5, § 1, eerste lid). Vrouwen opleggen schoenen met hoge hakken te dragen, staat haaks daarop, getuige Yumi Ishikawa en de twintigduizend ondertekenaars van haar petitie aan de Japanse minister van Volksgezondheid.

Overtreding van de Wet Welzijn Werknemers maakt de werkgever strafbaar (art. 127, 1°, Sociaal Strafwetboek).

Conclusie

Het dragen van hoge hakken kan niet enkel aan vrouwen worden opgelegd: dat zou discriminatie zijn.

Maar ook mannen verplichten pumps te dragen, is geen optie.

Willy van Eeckhoutte

SoConsult antwoordt met handen en voeten op uw vragen.

 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.