Wat niet in het Vlaams regeerakkoord staat

 De Tijd zaterdag 5 oktober 2019 p. 6

Desindexering van leeftijdsbijslag

Blijkbaar heeft de Vlaamse regering beslist de leeftijdsbijslag voor het derde kind waarop kinderen in het “oude” systeem aanspraak kunnen maken, niet meer te indexeren op de wijze waarop dit thans gebeurt, maar de verhogingen met 2 procent te reduceren tot 1,5 procent. (Ook) daarvan is in het regeerakkoord niets terug te vinden…

Sinds de zesde staatshervorming is de gezinsbijslagregeling een bevoegdheid van de gemeenschappen geworden. Alles wat daarvan deel uitmaakt, wordt sindsdien uitsluitend bepaald door de gemeenschappen, zelfs als die daarvoor gebruik maken van de oude, federale gezinsbijslagregeling.

Dat laatste is het geval in Vlaandereren, dat de beschouwingen voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019 de gezinsbijslagen blijft toekennen van de Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939, zoals die gold op 31 december 2018 (art. 3, § 1, 5°, Vlaams Gezinstoelagendecreet).

Waar staat die indexering?

Maar indexering van de socialezekerheidsprestaties van de federale Algemene Kinderbijslagwet, is dat geen federale aangelegenheid?

De koppeling van de bedragen van de gezinsbijslagen van de Algemene Kinderbijslagwet staat inderdaad in artikel 76bis van die federale wet. Die bepaling verwijst naar de federale Indexeringswet die geldt voor alle (federale) socialezekerheidsprestaties.  

Maar dat federaal indexeringsmechanisme geldt niet meer voor de Vlaamse gezinsbijslageregeling. In Vlaanderen wordt het overruled door het Vlaams Gezinstoelagendecreet. Alle toelagen zij gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex (art. 4, % 1, Vlaams Gezinstoelagendecreet). De leefijdsbijslagen van de “oude” regeling zijn toelagen in de zin van het Vlaams Gezinstoelagendecreet (art. 3, § 1, 44°, Vlaams Gezinstoelagendecreet).

De Vlaamse decreetgever kan hier dus ingrijpen. (En naast een besparing een en ander nog complexer maken).

Willy van Eeckhoutte

Ook op juridische vragen over socialezekerheidsprestaties kan SoConsult een antwoord geven.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.