Werken! Tot nut van 't algemeen

    De Tijd dinsdag 10 september 2019, p. 1

 

De Tijd dinsdag 10 september 2019, p. 3

 

Gemeenschapsdienst is geen dwangarbeid

Het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ondertekend te Rome op 4 november 1950, gemeenzaam EVRM genoemd, bepaalt in zijn artikel 4.2 dat niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.

Artikel 3.d voegt daaraan echter toe dat niet als “dwangarbeid of verplichte arbeid” worden beschouwd, elk werk of elke dienst die deel uitmaakt van normale burgerplichten.

In de literatuur worden als voorbeelden van normale burgerplichten vermeld

  • de verplichte nachtdienst voor verpleegkundigen
  • de taken van brandweerlieden
  • de verplichting deel uit te maken van de jury van een assisenhof.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg zelf heeft, in een “Belgische” zaak, de verplichte kosteloze rechtsbijstand door advocaten niet als dwangarbeid aangemerkt (EHRM 23 november 1983, Van der Musssele / België, punt 40).

Veel ander houvast is er in de rechtspraak van het Hof niet te vinden.

Maar werken bij een stad of een gemeente aan taken die nuttig zijn om ervaring op te doen als voorwaarde om nog langer dan twee jaar werkloosheidsuitkering toegekend te zien, vind ik tot de normale burgerplichten behoren. Het is dus geen dwangarbeid.

 

Willy van Eeckhoutte

 

Vragen over dwang tot of op het werk? Stel ze op SoConsult.

 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.