Werknemer forever?

Je werkgever wil dat je zelfstandige wordt.

Maar je hebt daarin geen zin. Kan je daartegen iets doen?

Weigeren kan

Een werkgever kan een werknemer niet dwingen zijn arbeidsovereenkomst op te geven. Tenzij hij hem ontslaat, natuurlijk. Maar dan moet hij de arbeidsovereenkomst opzeggen of een opzeggingsvergoeding betalen.

Het staat de werknemer vrij in te gaan op het aanbod van zijn werkgever vanaf een bepaald openblik op zelfstandige basis voor hem te werken.

Voor de rechter slepen kan

De rechter vragen een arbeidsovereenkomst in stand te houden, kan niet.

Wat wel kan, is dat de werknemer die aanvaard heeft naar een zelfstandigenstatuut over te stappen, de rechter vraagt die zogenaamde arbeidsverhouding op zelfstandige basis te herkwalificeren in een arbeidsovereenkomst omdat sprake blijft van een gezagsverhouding. De wet verplicht dat (art. 332 programmawet (I) van 27 december 2006).

In die zin zou de werknemer zijn arbeidsovereenkomst in zekere zin 'behouden'.

Maar waartoe leidt het?

Of dat dan betekent dat de werknemer zijn ook zijn arbeidsvoorwaarden behoudt, is een andere zaak. Bij de overstap naar de zogezegde zelfstandige samenwerking kunnen andere afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld wat het vergoedings- en voordelenpakket betreft. Voor zover die geen afbreuk doen aan de wettelijke en cao-voorschriften die voor een werknemer gelden, zijn zij van toepassing vanaf de overstap.

Het is overigens hoe dan ook erg waarschijnlijk dat een werknemer die een werkgever 'voor de rechter sleept' niet enkel zijn arbeidsvoorwaarden, maar ook zijn job niet zal kunnen behouden.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.