Zelfroosteren

De Morgen, woensdag 10 januari 2018, p. 8

Zelfroosteren

Kan dat juridisch eigenlijk, je werknemers zelf hun werkrooster laten “plannen” of “op-stellen”?

Opstellen

Alle voltijdse werkroosters -laten wij ons kortheidshalve daartoe even beperken -moeten vermeld worden in het arbeidsreglement (art. 6, 1°, eerste lid, Arbeidsreglementenwet).

Het opstellen van het arbeidsreglement en dus van de werkroosters is een bevoegdheid van de ondernemingsraad of, als die er niet is, van de werkgever, met inspraak van de werknemers (art. 11-12 Arbeidsreglementenwet).

Het opstellen van arbeidsreglement overlaten aan de werknemers mag dus niet.

Plannen

De dagen en uren plannen waarop een werknemer moet werken, komt juridisch neer op het kiezen van het werkrooster dat van toepassing zal zijn in een bepaalde week (in de veronderstelling dat men de planning van week tot week maakt, wat wel de regel zal zijn).

In tegenstelling tot wat het geval is met deeltijdse werknemers bepaalt de wet daaromtrent niets. Hij zegt enkel dat het de werkgever in principe verboden is tewerk te stellen buiten de werkroosters (art. 38bis Arbeidswet).

Niets belet dan ook dat de werkgever het aan de individuele werknemer overlaat van week tot week het werkrooster te kiezen dat hem het beste uitkomt. Het arbeidsreglement moet dan wel meer dan een werkrooster bevatten en de werknemer mag enkel kiezen tussen die werk-roosters.

Conclusie

Zelfroosteren kan als men daaronder het kiezen van het werkrooster begrijpt. Zelf je eigen werkrooster in elkaar knutselen mag niet.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.