Contact

  • Dit is geen kanaal om bijkomende vragen te stellen of om ongevraagd aanvullende informatie of documenten te bezorgen (onze prijsopgave is gebaseerd op de vraag die u initieel stelde en de gegevens en documenten die u bij het stellen van de vraag overmaakte; als wij meer nodig hebben om u binnen het bestek van SoConsult een antwoord te kunnen geven, zullen wij zelf met u contact opnemen); zie daarover meer hier.
  • Langs dit kanaal kunt u wel met ons contact nemen als er technische problemen zouden rijzen m.b.t. de werking van SoConsult.


>