Hoe waarborgen wij de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer?

Privacybeleid

SoConsult is een vorm van advocatuur, zodat SoConsult u alle privacywaarborgen geeft die de advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse u bieden.

Het onderstaande privacybeleid is specifiek van toepassing op de digitale diensten die het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse aanbiedt via het platform SoConsult. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wij hechten groot belang aan uw privacy

Het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij zijn immers advocaten en wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook niet alleen als onze verantwoordelijkheid, maar evenzeer als onze plicht uw privacy te beschermen. Wij lopen zelfs vooruit op de inwerkingtreding, per 25 mei 2018, van de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (AGBR of GDPR naar General Data Protection Regulation). Zij geldt in beginsel voor fysieke personen. 

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Communicatie

Wanneer u een vraag naar ons verstuurt en wanneer u daarbij bestanden oplaadt, is het mogelijk dat wij die bewaren. Aangezien wij advocaten zijn, moeten wij u vragen naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vraag te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse. Wij zullen die gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Uitdrukkelijke toestemming voor gezondheids- en strafrechtelijke gegevens

Als voor het beantwoorden van uw vraag gegevens over uw gezondheidstoestand vereist zijn, bv. een geneeskundig getuigschrift dat uw arbeidsongeschiktheid of die van een medewerker bevestigt, vragen wij u ons uitdrukkelijk toestemming te geven voor het gebruik daarvan in de mate dat dit echt noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag en dit door het aanvinken van een vakje op het vraagstellingsscherm. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke veroordelingen, strafbare feiten en verdenkingen.

Wij verbinden ons ertoe die gegevens enkel te gebruiken voor en in de mate dat dit noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag.

Doelstelling van onze gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij u vragen bij een gebruik van SoConsult, zijn noodzakelijk om onze opdracht, een professioneel antwoord geven op uw vraag, te kunnen uitvoeren: bv. uw geboortedatum omdat leeftijd voor bepaalde vragen van belang is, medische gegevens in geval uw vraag betrekking heeft op arbeidsongeschiktheid, de entiteit of de persoon met wie u in contact bent om tegenstrijdigheid van belangen te voorkomen...

Het enige doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, is een professionele en oordeelkundige beantwoording van uw vraag.

Toereikendheid

Bij de vraagstelling en eventuele aanvullende verzoeken om persoonlijke informatie van ons uitgaande, wordt enkel verzocht om de minimale gegevens die wij echt nodig hebben en die relevant zijn voor en beperkt tot het beantwoorden van uw vraag.

Actualisering

Wij verbinden ons ertoe die gegevens correct en actueel te houden op basis van de initiële en latere informatie die u ons verstrekt of waarvan wij in de uitvoering van onze opdracht kennis krijgen.

Bestemmingen

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan voor het beantwoorden van uw vraag via SoConsult of eventuele verdere dienstverlening die wij aansluitend op uw verzoek zouden verrichten in het kader van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse.

Derden

De informatie die wij van u verkrijgen, wordt niet gedeeld met personen die geen deel uitmaken van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en het beroepsgeheim dat op advocaten rust, te respecteren.

Wie is wie?

M.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens die u ons overmaakt, is
- de verwerkingsverantwoordelijke: Willy van Eeckhoutte, in zijn hoedanigheid van partner van Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse
- de verwerker: Nancy Couliez, de persoonlijke assistente van Willy van Eeckhoutte
- de betrokkene: uzelf of eventuele andere personen over wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzage en overdracht

Wij erkennen uw recht op inzage in en overdracht van de persoonsgegevens die wij verwerken en zullen elke vraag honoreren die u ons daaromtrent stelt en die in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden iedereen die een vraag stelt, de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die daarbij aan ons is verstrekt, ongeacht of de vraag werd aanvaard en tot een opdracht heeft geleid.

Cookies

Deze website maakt gebruik van eigen cookies (eerstepartijcookies) en cookies van derden wiens diensten op de website gebruikt worden (derdepartijcookies). Hieronder informeren wij u omtrent het gebruik van deze cookies. Wij herhalen dat de website niet behoorlijk functioneert indien u de functionele cookies niet aanvaardt.

Een cookie is een eenvoudig, klein bestand met persoonsgegevens dat met de pagina’s van Bellaw.be wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of een ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin verzamelde informatie kan bij een volgend bezoek opnieuw naar onze servers of die van de betreffende derde partij teruggestuurd worden.

Onder cookies worden ook zogenaamde “scripts” verstaan. Een script is een programmeercode die wordt gebruikt om onze website optimaal en interactief te laten functioneren.

Tot slot vallen eveneens ‘webbeacons’, ‘pixeltags’ of ‘socialemediacookies’ onder de term ‘cookies’. Deze worden gebruikt voor de integratie van diverse sociaalnetwerksites op Bellaw.be. Ingebedde elementen van derden of met andere woorden inhoud bij een derde partij opgeslagen, kunnen namelijk ook op onze website worden getoond. Daarnaast kan de inhoud van SoConsult via sociaalnetwerksites worden gedeeld.

Herkomst

- Eerstepartijcookies zijn cookies die rechtstreeks door Bellaw.be op de website geplaatst worden.

- Derdepartijcookies zijn cookies door derden op SoConsult geplaatst, doordat SoConsult elementen van andere websites incorporeert.

Levensduur

- Permanente cookies blijven op uw apparaat aanwezig voor de levensduur van het cookie. Ze worden geactiveerd telkens u SoConsult bezoekt.

- Sessie cookies vereenvoudigen en koppelen de handelingen van de bezoeker aan elkaar tijdens de browersessie. Telkens u het browserscherm opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst. Sessie cookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

Doeleinde

- Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst.

- Niet-functionele cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van SoConsult. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

(niet-functionele) technische cookies zorgen ervoor dat uw bezoekersvoorkeuren bekend blijven. SoConsult is hierdoor gemakkelijk toegankelijk en u hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren bij meerdere bezoeken aan de site.

Analytische cookies geven weer hoe u SoConsult gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van Bellaw.be gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

Via marketing cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfbedrag op de site, krijgen zowel SoConsult als derden inzicht in de campagneprestaties.

Hieronder worden ook de socialemediacookies verstaan. Deze cookies bieden de mogelijkheid om koppelingen van sociaalnetwerksites op te nemen. Indien sociaalnetwerksites via SoConsult deze cookies plaatsen om uw gegevens te verzamelen, heeft Bellaw.be geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen.

Cookieoverzicht

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere editie van SoCompact vindt u de mogelijkheid uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uit onze bestanden wilt laten halen, neemt u contact op met het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op donderdag 3 mei 2018.

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.