Wat kan ik van SoConsult verwachten?

U krijgt voor de opgegeven prijs  binnen de opgegeven termijn een pertinent antwoord op uw vraag.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van vragen en antwoorden.

Op de startpagina vindt u nog de voorbeeldvragen en -antwoorden 1 - 4.

5. Voorbeeld van een vraag gesteld door een professional

 

1. Mijn cliënte de nv * overweegt midden 2018 exploitatiezetel, en dus de plaats van tewerkstelling, te verhuizen van * naar een locatie in Brussel. Mijn cliënte stelt zich in verband met de verhuis volgende vragen:

  • kan de verhuis eenzijdig worden opgelegd aan de werknemers?
  • kunnen de werknemers de verhuis inroepen om te zeggen dat de arbeidsovereenkomst onrechtmatig eenzijdig werd beëindigd?
  • hoe moet dit worden aangepakt (eventueel met een avenant bij elke arbeidsovereenkomst)?
  • wat indien één van de werknemers niet wil tekenen?

 

2. In de onderneming van mijn cliënte zijn er een aantal zieke werknemers van wie mijn cliënte het liefst afscheid zou nemen voordat de verhuis plaatsvindt.

Mijn cliënte stelt hieromtrent de volgende vragen:

  • kunnen die werknemers worden ontslagen met prestatie van de opzeggingsperiode na hun terugkeer uit ziekteverlof?
  • wat gebeurt er indien de personen langdurig ziek blijven (dus ook tijdens de periode van verhuis)? Kunnen ook zij aanspraak maken op een vergoeding wegens de unilaterale verbreking van het contract? 

 

Klik hier voor het antwoord

 

6. Voorbeeld van een vraag gesteld door een particulier

 

Ik werkte als vrij beroeper en ben vervroegd gepensioneerd op 62 jaar. Ik heb mijn studiejaren geregulariseerd ten bedrage van 2.439,55 euro. Voor de berekening van de hoegrootheid van het pensioen houdt de Rijksdienst voor sociale zekerheid hiermee geen rekening. Wel voor de berekening van de duur van de beroepsloopbaan.

Is dit juist?

Klik hier voor het antwoord

 

 

 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.